Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva - IFRS

Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva - IFRS

Odborníci KPMG poskytujú svoj pohľad na otázky spojené s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva a súvisiacimi záležitosťami.

Sprievodca meniacim sa svetom finančného výkazníctva

Štandardy IFRS očami KPMG

Sprievodca meniacim sa svetom finančného výkazníctva

Globálny KPMG IFRS Inštitút poskytuje informácie a zdroje, ktoré majú za cieľ pomôcť členom predstavenstiev, členom auditných komisií, top manažmentu a vedúcim pracovníkom, zainteresovaným stranám i predstaviteľom vlády získať prehľad a porozumieť meniacemu sa svetu finančného výkazníctva prostredníctvom odborných článkov a publikácií.

Ak chcete mať prístup k najaktuálnejším informáciám, odporúčame vám sledovať LinkedIn profil 'KPMG IFRS'.

Nové články a diskusie k tejto téme nájdete tiež na stránke IFRS Todayktorá obsahuje sériu podcastov.

Komplexne problematiku zastrešuje náš globálny tím na kpmg.com/ifrs

Spojte sa s nami