Počas posledných troch desaťročí bolo vykazovanie o udržateľnosti prevažne dobrovoľné. Prieskumy KPMG týkajúce sa vykazovania udržateľnosti poskytli zmysluplné poznatky o tom, ako zlepšiť úroveň zverejňovania informácií pre vedúcich pracovníkov, odborníkov na udržateľnosť a predstavenstvo spoločností.

V súčasnosti sú tvorcovia politík na pokraji prijatia povinného a regulovaného vykazovania o udržateľnosti a prostredie vykazovanie sa môže zásadne zmeniť. Zistenia v KPMG „Survey of Sustainability Reporting“ z roku 2022 odrážajú súčasný stav vykazovania a zastrešujúcich obchodných stratégií, ktoré môžu spoločnostiam umožniť splniť rastúce regulačné očakávania – a to všetko pri vytváraní vplyvu a vytváraní hodnoty pre spoločnosť.

Prieskum KPMG pre rok 2022 je jedným z najkomplexnejších a najuznávanejších prieskumov globálneho výskumu o vykazovaní udržateľnosti, ktorý je založený na analýze finančných správ, udržateľnosti a environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) správach a webových stránkach 5 800 spoločností v 58 krajinách, územiach a jurisdikciách.

Slúži ako návod pre tých, ktorí pripravujú svoju spoločnosť na vykazovanie o udržateľnosti, je podporou pre investorov, správcov aktív a ratingové agentúry, ktoré už zohľadňujú udržateľnosť a informácie o ESG vo svojich firemných výsledkoch a hodnotení rizík.

Prieskum na rok 2022 obsahuje nové témy, ktoré odrážajú vyvíjajúci sa charakter zverejňovania informácií o udržateľnosti. Nové sekcie zahŕňajú použitie hodnotenia významnosti spolu s podávaním správ o sociálnych rizikách a rizikách v oblasti správy vecí verejných.

Zistenia naznačujú päť hlavných nových trendov v podávaní správ o udržateľnosti:

  • Vykazovanie udržateľnosti postupne rastie s posunom smerom k používaniu štandardov zostavených na základe hodnotenia závažnosti zainteresovaných strán.
  • V súlade s TCFD sa zvyšuje množstvo správ o rizikách súvisiacich s klímou a cieľoch zníženia uhlíka
  • Rastie povedomie o riziku biodiverzity
  • Vykazovanie o cieľoch udržateľného rozvoja OSN uprednostňuje kvantitu pred kvalitou
  • Vedie vykazovanie o klimatických rizikách, po nich nasledujú sociálne riziká a riziká v oblasti riadenia.

Kontaktujte násPrieskum o vykazovaní udržateľnosti 2022Stiahnuť PDF ⤓ (10.8 MB)            

Súvisiaci obsah