KPMG sa medzi prvými v sektore zaviazalo, že v oblasti ESG podnikne konkrétne kroky. Do roku 2030 chce znížiť svoje emisie o 50 % a podporiť 10 miliónov znevýhodnených mladých ľudí. Inklúzia, diverzita a rovnosť je pre KPMG tiež kľúčová. Do roku 2025 by mali preto ženy zastávať viac ako jednu tretinu vedúcich pozícií vo firme. Tieto informácie vyplývajú z globálneho dokumentu KPMG - Our Impact plan.

KPMG sa zaviazalo, že v rámci prechodu na uhlíkovú neutralitu, zníži do roku 2030 emisie o 50 %.  

Spoločnosť sa tejto téme venuje dlhodobo. Už v roku 2019 klesli jej emisie o 18 %. Nevďačí však za to len pandémii. Je to výsledok zavedenia účinných procesov, investícií do cloudových serverov, či prechodu na eko-friendly osvetlenie a vzuchových systémov v kanceláriách.

Globálna sieť KPMG sa zameriava na štyri piliere: planéta, ľudia, prosperita a riadenie

Medzi najväčšie ekonomické výzvy dnešnej spoločnosti patria klimatické zmeny a sociálna rovnosť. Okrem zmien v reguláciách a vládnych nariadeniach, by sa mala každá spoločnosť pozrieť aj svoje interné procesy.

KPMG doteraz implementovalo tieto zmeny:

Planéta

KPMG si stanovilo vlastnú internú cenu uhlíka, ktorá pomôže merať a zohľadňovať uhlíkový vplyv spoločnosti na prostredie. Cieľom je do roku 2030 znížiť emisie o 50 %. Oproti roku 2020 vzrástla spotreba obnoviteľnej elektriny v rámci globálnej organizácie z 56 % na  74 %, čo predstavuje až  24 % zníženie čistých emisií na jednotlivca od roku 2019.

Ľudia

Na globálnej úrovni vstúpil do platnosti Kolektívny akčný plán KPMG pre inklúziu, diverzitu a rovnosť. V súčasnosti už podniká dôležité kroky smerom k rodovej rozmanitosti. Ženy momentálne predstavujú 48,4 % zamestnancov KPMG, no cieľom je, aby do roku 2025 zastávali viac ako jednu tretinu vedúcich pozícií vo firme. Spoločnosť tiež investuje do vlastnej digitálnej transformácie vzdelávaním talentov v oblastiach, ako sú technológie a ESG.

Prosperita

Niekoľko miliárd eur poputuje v nasledujúcich troch rokoch do začlenenia ESG do každej činnosti v spoločnosti. V oblasti ESG bude vyškolených viac ako 236 000 odborníkov na ESG problematiku nielen v rámci KPMG, ale tiež aby boli poradcami pri zavádzaní pozitívnych ESG zmien klientom. Počet zamestnancov zároveň neustále narastá, oproti minulému roku je to nárast o viac ako 6 %. V rámci spolupráce s UNESCO, spoločnosť podporí do roku 2030 až 10 miliónov znevýhodnených mladých ľudí.

Riadenie

Spolupráca s WEF je príkladom toho, ako spoločnosť KPMG premieňa svoje skúsenosti a znalosti na pomoc pri formovaní budúcnosti udržateľného podnikania. KPMG sa zapojilo do International Integrated Reporting Council, Rady pre finančnú stabilitu (Financial Stability Board’s), Rady pre zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s klímou (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures) a do Rady pre zverejňovanie informácií súvisiacich s prírodou (Taskforce for Nature-related Disclosures).

O štúdii

Our Impact Plan predstavuje kolektívne environmentálne, sociálne a riadiace (ESG) záväzky nezávislých firiem KPMG, ktoré sú pridružené ku KPMG International Limited. Údaje uvedené v dokumente Our Impact Plan 2022 sú súhrnné údaje od spoločností KPMG za obdobie 12 mesiacov k 30. septembru 2021, pokiaľ nie je uvedené inak. 

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás