Unapređenje kvaliteta izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca

Unapređenje kvaliteta izveštavanja o sumnjivim transakc

Projekat “Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“, čiji je korisnik Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje novca, finansira Evropska unija, a sprovodi ga konzorcijum koji predvodi KPMG.

1000
money

24.-26. februar 2020. - Savetovanje za obveznike Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

13. februar 2020. - Usvojena Strategija za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

22. novembar 2019. - Koordinacija nadzornih organa, uprave za sprečavanje pranja novca i pravosudnih organa u otkrivanju sumnjivih transakcija

30. oktobar 2019. - Jednoobrazno praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

4.oktobar 2019. - Nosioci pravosudnih funkcija na okupu

1. oktobar 2019. - Okrugli sto za nosioce pravosudnih funkcija

27. septembar 2019. - Predstavljene Tipologije pranja novca i Tipologije finansiranja terorizma

26. septembar 2019. - Predstavljene Tipologije pranja novca

25. septembar 2019. - Praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

4. septembar 2019. - Predstavljene Tipologije finansiranja terorizma i Tipologije pranja novca

3. septembar 2019. - Predstavljene tipologije pranja novca

2. septembar 2019. - Jedinstven sistem statističkog praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

21. jul 2019. - Uspostavljanje mehanizma razmene informacija u vezi sa listom identifikovanih zemalja 

28. jun 2019. - Srbija skinuta sa sive liste FATF 

11. jun 2019. - Unapređenje institucionalne saradnje

23-24. maj 2019. - Procena rizika od pranja novca - info sesija sa predstavnicima tužilaštva, sudova i policije

18. april 2019. - Obuka za organizacije civilnog društva: Kako prepoznati zloupotrebe i kako se zaštititi

12. april 2019. - Procena rizika od pranja novca predstavljena predstavnicima tužilaštva, sudova i policije

27. mart 2019. - Procena rizika od pranja novca i finansiranje terorizma

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us