Savetovanje za obveznike Zakona o AML

Savetovanje za obveznike Zakona o AML

Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca i Privredna komora Srbije organizovali su tri besplatne radionice - savetovanje za obveznike Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

1000
AML

Savetovanje je organizovano u Beogradu, u periodu od 24-26. februara na temu predstavljanja izmena i dopuna Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i obaveza iz Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.

Cilj ovog savetovanja bio je da se u interaktivnoj diskusiji obveznici Zakona, društva za upravljanje investicionim fondovima, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i brokersko-dilerska društva, što bolje pripreme za primenu izmena Zakona, a naročito u delu koji se odnosi na licenciranje ovlašćenih lica.

O novinama u zakonskim rešenjima na ovim savetovanjima govorili su predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca i predstavnici Narodne banke Srbije.

Radionice su organizovane u  okviru Projekta  „EU podrška sprečavanju pranja novca u Srbiji“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.  

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us