Jedinstven sistem statističkog praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

Jedinstven sistem statističkog praćenja predmeta pranja

Predstavljene smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

1000

Za predstavnike tužilaštva, sudova i policije, Uprava za sprečavanja novca je organizovala radionicu čiji je cilj unapređenje primene smernica za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma. Radionica je organizovana 2. septembra u Nišu, u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG. 

Veliki broj aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne procene rizika od pranja novca i nacionalne procene rizika od finansiranja terorizma, koje su izdvojene kao prioritetne, odnose se na analizu stanja i vođenje podataka od strane relevantnih činioca u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i potrebu da se uspostavi jedinstvena metodologija izrade izveštaja, uniformnih obrazaca za izveštavanje o predmetima pranja novca i predmetima finansiranja terorizma.  

Jedan od načina da se ovo postigne je uspostavljanje jedinstvenog sistema statističkog praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma od početne informacije – prijave sumnjive aktivnosti do presude.

Kako bi se ujednačila praksa i izbegle eventualne neusklađenosti, kao potrebnim se pokazalo da postoje jedinstvene smernice koje će predstavljati uputstvo za državne institucije na koji način da se vode statistički podaci za predmete pranja novca i finansiranja terorizma, kao i podaci potrebni za analizu efikasnosti i delotvornosti sistema. 

Navedenim smernicama se usklađuje i usmerava rad na praćenju i izveštavanju o predmetima pranja novca i finansiranja terorizma, kao i evidentiranje i razmena podataka koja za cilj ima jednoobrazno postupanje i pouzdaniju procenu efikasnosti sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i sprovođenja Nacionalne procene rizika.

Podsećanja radi, Vlada Republike Srbije, sednici održanoj 3. maja 2019. godine, donela je zaključak kojim se usvajaju Smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog praćenja predmeta pranja novca i predmeta finansiranja terorizma.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us