Koordinacija nadzornih organa, uprave AML i pravosudnih organa

Koordinacija nadzornih organa, uprave AML i pravosudnih

U petak, 22. novembra 2019. godine, organizovana je panel diskusija čiji je cilj bio unapređenje koordinacije nadzornih i pravosudnih organa i Uprave za sprečavanje pranja novca u procesu otkrivanja sumnjivih transakcija tokom postupka nadzora, a poseban akcenat tokom panela je stavljen na matricu rizika za supervizore.

1000

Na panelu je bilo reči i o modalitetima pravljenja uzoraka klijenta/ transakcija tokom postupka nadzora, o tome na koji način se može utvrditi da je obveznik sproveo sve potrebne aktivnosti i mere u otkrivanju sumnjivih aktivnosti (odnosno koja su pitanja obavezna za obveznike  i koja je realna mogućnost obveznika u otkrivanju sumnjivih aktivnosti).

Međunarodnu praksu u razmeni informacija između nadzornih organa, FOS (finansijsko-obaveštajnih službi) i pravosudnih organa i konkretne studije slučaja predstavio je međunarodni ekspert iz Izraela, Jehuda Shaffer.

Međunarodna praksa poslužila je kao motivacija za učesnike panela da razmotre mogućnosti uspostavljanja neposrednije koordinacije i bliže saradnje između FOS, nadzornih organa i tužilaštva u našoj zemlji, kako bi sumnjive transakcije bile blagovremeno otkrivene i procesuirane.

Panel diskusija je organizovana u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG. 

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us