• 1000

Zarządzanie łańcuchem dostaw odgrywa ważniejszą niż kiedykolwiek wcześniej rolę w integrowaniu front, middle i back office'u we współczesnym przedsiębiorstwie. Jednak w przyszłości łańcuchy dostaw nie będą kształtowane wyłącznie przez produkty i procesy, lecz również przez potrzeby klientów. Nie będą one oparte na kapitałochłonnych środkach trwałych, lecz na elastycznej sieci zaufanych partnerów zewnętrznych. Dział odpowiedzialny za zarządzanie łańcuchem dostaw musi być przygotowany na tę zmianę.

Powered Supply Chain został zaprojektowany w celu wspierania procesu transformacji i sprostania wyzwaniom, takim jak:

 • Czy działania firmy w zakresie łańcucha dostaw koncentrują się na wskaźnikach client experience?
 • Czy całkowity łańcuch dostaw funkcjonuje w ramach jednej wirtualnej organizacji?
 • Czy organizacja ma wgląd w całościowy obraz popytu i podaży w dowolnym momencie?
 • Jak szybko możliwa jest identyfikacja i reakcja na potencjalny problem z ciągłością dostaw?
 • Czy dostawy produktów wynikają z rzeczywistego czy prognozowanego popytu?

Dokonanie zmiany

Powered Supply Chain pomaga skuteczniej sprostać wyzwaniom związanym z koncentracją na kliencie oraz reagowaniem na zmiany, jednocześnie umożliwiając wgląd w pełne dane i wzrost wydajności zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

Dzięki Powered Supply Chain klienci mogą czerpać korzyści z:

 • Szybkiego rozpoczęcia cyfrowej transformacji łańcucha dostaw
 • Natychmiastowego dostępu do wiodących praktyk, procesów i modeli łańcuchów dostaw
 • Technologii zwiększającej wydajność i wgląd w dane
 • Proces z szeregiem zasobów i akceleratorów łańcucha dostaw
 • Pozytywne doświadczenie klienta – client experience
 • Mniejsze ryzyko związane z wdrożeniem i szybszy wzrost wartości

Powered Supply Chain to:

 • Linie produkcyjne i łańcuchy dostaw odpowiadające podaży w czasie rzeczywistym
 • Efektywne wykorzystanie platform technologicznych
 • Dane pozyskane w wielu obszarów
 • Możliwość wykorzystania mikrołańcuchów dostaw jako odpowiedź na zmiany
 • Przewaga konkurencyjna w zdobywaniu wykwalifikowanych pracowników
 • Gotowość do inwestowania w przyszłościowe możliwości

Wiedza

Co się pod tym kryje?

Powered Enterprise oferuje trzy zintegrowane elementy umożliwiające udaną transformację. Korzystając z naszego wypróbowanego i przetestowanego modelu operacyjnego, pakietu narzędzi wdrożeniowych i ciągłemu rozwojowi usług, klienci KPMG mogą wybrać jakie wyniki chcą osiągnąć, a następnie urzeczywistnić je.

KPMG

Powered Enterprise dla funkcji biznesowych

KPMG Powered Enterprise

Spraw, by Twoja firma stała się dla innych niedoścignioną konkurencją.

Pre-configured for:

Powered Sustainability

Transformacja raportowania ESG.

Pre-configured for:

Powered Enterprise Finance

Przygotuj swoje finanse na przyszłość.

Pre-configured for:

Powered Enterprise HR

Gotowy na przyszłe zmiany dział HR umożliwiający nowe sposoby pracy.

Pre-configured for:

Powered Enterprise Procurement

Uwolnij potencjał dzięki Powered Procurement.

Powered Enterprise Cyber

Cyberbezpieczeństwo w świecie poważnych zagrożeń.

Pre-configured for: