Od Senior Partnera

KPMG w Polsce jest częścią globalnej organizacji niezależnych firm audytorsko-doradczych. Już od ponad 30 lat świadczymy usługi profesjonalne na polskim rynku.

Pracujemy zarówno dla międzynarodowych korporacji, dużych firm polskich oraz podmiotów z sektora MŚP. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji niezliczonych projektów dla klientów, działających praktycznie w każdej branży to potężny kapitał, który pozwala nam uczestniczyć w przedsięwzięciach zmieniających oblicze polskiej gospodarki.

Mamy realny wpływ na rozwój i cyfryzację biznesu w Polsce. Jako firma doradcza świadcząca kompleksowe usługi oparte na zaawansowanych technologiach, wspieramy klientów na każdym etapie ich cyfrowej transformacji.

Wiedza i profesjonalizm naszych pracowników stanowią unikalną wartość rynkową. Zatrudniamy wysokiej klasy wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów oraz absolwentów najlepszych uczelni polskich i zagranicznych, którzy stale pogłębiają swoją wiedzę, zdobywając profesjonalne kwalifikacje zawodowe i podążając najnowszymi trendami szkoleniowymi.

Ugruntowaną pozycję KPMG na rynku w Polsce potwierdza stała obecność w czołówce prestiżowych rankingów i zestawień.

Kluczowy jest dla nas klient, jego satysfakcja i zaufanie do nas i naszej firmy. Do każdego podchodzimy indywidualnie i dbamy o wysoką jakość świadczonych usług. Jesteśmy zespołem profesjonalistów, którzy dzięki wiedzy, energii i podejściu do pracy stanowią oczywisty wybór dla naszych klientów, poszukujących doradców, którzy wnoszą realną wartość w rozwój ich organizacji.

W swojej pracy kierujemy się także wartościami, które są krytyczne dla stanu świata – planety i środowiska. Inspirujemy w tym zakresie naszych pracowników oraz klientów, dbamy także o lokalne społeczności i środowisko naturalne. Wszystkie te działania ujęte są w naszej globalnej inicjatywie KPMG Impact oraz w ofercie wspierania naszych klientów w zakresie ESG. Ponadto jako KPMG podjęliśmy zobowiązanie o uzyskaniu stanu zeroemisyjności do roku 2030. Zachęcamy też do podobnych działań naszych klientów.

Zapraszamy do współpracy.

O KPMG

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne, działającą obecnie w 143 krajach i zatrudniającą ponad 265 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. W Polsce od 1990 r. świadczymy usługi audytorskie i inne usługi poświadczające, usługi z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego, transakcyjnego, technologicznego, księgowego oraz rachunkowego, a stowarzyszona z KPMG w Polsce kancelaria prawna KPMG Law, kompleksowe usługi prawne. Zatrudniamy ponad 2000 pracowników w siedmiu biurach zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

Doradzamy polskim i międzynarodowym firmom oraz instytucjom ze wszystkich sektorów gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, budownictwa i nieruchomości, energetyki, sektora infrastruktury, life sciences, motoryzacji, private equity, rynku dóbr konsumpcyjnych, sektora finansowego, technologii informacyjnych, mediów i telekomunikacji, transportu, spedycji i logistyki oraz sektora ubezpieczeń.

U podstaw sukcesu KPMG leżą wysoka jakość oferowanych usług oraz ludzie. Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez pracowników firmy na całym świecie. Prowadzimy szereg aktywności wspierających rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z klientami, współpracujemy z organizacjami biznesowymi oraz przygotowujemy specjalistyczne publikacje i opracowania dotyczące różnych gałęzi gospodarki i zagadnień biznesowych.

W KPMG rozumiemy, że w dzisiejszym świecie istotne jest nie tylko efektywne zarządzanie kapitałem firmy, ale też jej udział w przedsięwzięciach wspierających walkę z globalnymi wyzwaniami. W ramach inicjatywy KPMG Impact realizujemy nasze zobowiązania związane z ochroną środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego. Do 2030 roku planujemy osiągnąć neutralności klimatyczną poprzez redukcję emisji netto CO2 do zera, przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych i działań offsetowych.

Dlaczego KPMG?

1. Jesteśmy w czołówce

Najwyższa jakość wykonywanej pracy zapewniła nam ugruntowaną pozycję na rynku. KPMG od lat jest w ścisłej czołówce najlepszych firm audytorskich w Polsce wg dziennika „Rzeczpospolita”. Zajmujemy również czołowe miejsca w rankingach najlepszych firm doradztwa podatkowego, w których eksperci KPMG w zakresie podatków dodatkowo zdobywają indywidualne wyróżnienia. Jesteśmy wyróżniani w międzynarodowych zestawieniach firm konsultingowych oraz rankingach dla najlepszych doradców M&A w Polsce i na świecie.

2. Dobrze znamy specyfikę branż, w których działają nasi klienci

Dzięki szerokiej wiedzy, umiejętnościom i wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z firmami z różnych sektorów gospodarki, znamy dobrze specyfikę i zagadnienia charakterystyczne dla branż, w których działają nasi klienci. Kompleksowo wspieramy firmy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, w których zlokalizowane są biura KPMG.

3. Każdego klienta traktujemy indywidualnie

Z szerokiego zakresu naszych usług wybieramy te, które w najlepszy sposób odpowiadają na indywidualne potrzeby każdego klienta. Dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi ekspertów z różnych dziedzin, na bieżąco reagujemy na potrzeby wynikające z prac projektowych i przygotowujemy rozwiązania szyte na miarę, stanowiące wartość dodaną.

4. Wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania

Kładziemy nacisk na profesjonalną obsługę klienta, stosując nowoczesne rozwiązania technologiczne, które umożliwiają szybką i efektywną realizację projektów. Przykładem takiego rozwiązania jest globalna platforma audytowa KPMG Clara, zapewniające m.in. bezpośredni podgląd statusu badania audytowego w czasie rzeczywistym we wszystkich lokalizacjach oraz umożliwiająca większą interakcję z zespołem projektowym.

5. Tworzymy interdyscyplinarne zespoły specjalistów

Dla każdego klienta tworzymy interdyscyplinarny zespół projektowy, składający się z najwyższej klasy specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach. W zależności od indywidualnych potrzeb klienta w zespole pracują eksperci zajmujący się podatkami, usługami poświadczającymi, zarządzaniem ryzykiem, doradztwem biznesowym, transakcyjnym czy prawnym.

Innowacyjne rozwiązania w KPMG

Jednym z priorytetów KPMG jest stały rozwój kompetencji poprzez wdrażanie innowacji i wykorzystywanie najnowszych technologii. Dlatego w Polsce wykorzystujemy rozwiązania technologiczne wspierające naszą pracę i będące kompleksowym rozwiązaniem dla naszych klientów w wybranych dziedzinach specjalizacji i zagadnień biznesowych. Korzystamy także z wiedzy i doświadczeń struktur globalnych, aby dostarczyć naszym klientom usługi najwyższej jakości.

Przykłady innowacyjnych rozwiązań stosowanych w KPMG:

KPMG Clara

KPMG Clara to innowacyjna, w pełni bezpieczna platforma obsługiwana przez nasz globalny zespół audytowy. Platforma zapewnia bezpośredni podgląd statusu badania w czasie rzeczywistym we wszystkich lokalizacjach, w tym również wyniki bieżących analiz. KPMG Clara zapewnia globalną spójność, przejrzystość i efektywność, dzięki czemu możemy oferować klientom wysokiej jakości audyt nowej generacji.
KPMG Clara umożliwia inteligentną ocenę ryzyka w przedsiębiorstwie; inteligentne czytanie i analizowanie danych pod kątem zdefiniowanych wcześniej założeń. Technologia ta może być dostosowywana do wielu obszarów audytu.

KPMG Lighthouse

KPMG Lighthouse jest naszym centrum doskonałości w zakresie danych, analityki i sztucznej inteligencji. Łączy najnowsze technologie ze specjalistyczną wiedzą, aby wspierać rozwój innowacji i transformacji cyfrowej u naszych klientów. Nasza globalna sieć naukowców, inżynierów i specjalistów technologicznych uwalnia prawdziwą wartość danych. Od nauki o danych i uczenia maszynowego po zwinne tworzenie oprogramowania w. Tworzymy i dostarczamy sprawdzone rozwiązania, które  u naszych klientów  mają wpływ na wzrost, pozwalają zarządzać ryzykiem i optymalizować koszty.

KMonitor

Narzędzie analityki biznesowej umożliwiające bieżącą analizę dużych zbiorów danych zawartych w systemach IT. Z wykorzystaniem KMonitor możliwe jest monitorowania procesów i pojawiających się w nich wyjątków w czasie zbliżonym do rzeczywistego. KMonitor to także narzędzie kształtujące złożony proces przekształcania posiadanych danych w informacje, które można przekształcić w wiedzę. Daje możliwość wydajnego i dokładnego planowania, budżetowania i raportowania, a także pomaga w przewidywaniu trendów, a co się z tym wiąże – w podejmowaniu decyzji oraz monitorowaniu wyników. KMonitor posiada katalog ponad 100 gotowych analiz obejmujących swym zakresem takie procesy biznesowe, jak zakup, sprzedaż, logistyka, czy zapasy.

Power Dive

Narzędzie business intelligence odpowiadające na problem chaosu informacyjnego, spowodowanego ogromną ilością danych znajdujących się w różnych miejscach w organizacjach. Power Drive umożliwia łatwą analizę danych generowanych w organizacji w różnych systemach informatycznych, a także nieograniczony wgląd w procesy zachodzące w firmie.

Tax Technology

To zestaw narzędzi usprawniających gromadzenie danych związanych z obszarem podatków, ich analizę przy wykorzystaniu wydajnych silników oraz rozwiązania pozwalające na bieżącą kontrolę każdej informacji wprowadzanej do systemu. Eksperci KPMG korzystają m.in. z takich rozwiązań jak: KPMG Tax Intelligence Solution (TIS), KPMG Link 360, TPR Assistant, K-Scanner czy też K-Trinity.

Alex

Alex umożliwia szybki dostęp do obowiązującej literatury dotyczącej rachunkowości, metodyki przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości finansowej, a także najnowszych informacji o standardach wykonywania zawodu. Serwis jest codziennie aktualizowany informacjami z takich źródeł jak Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB), Rada Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych (PCAOB), Amerykańska Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB), Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) czy Amerykański Instytut Biegłych Rewidentów (AICPA). Zawiera również najnowsze interpretacje i wskazówki KPMG.