Marcin Domagała

Partner ds. Zarządzania Ryzykiem, Audyt przedsiębiorstw

KPMG w Polsce

Rozpoczął pracę w KPMG w 1996 roku. Od 2006 roku pełni funkcję Partnera i Szefa Działu Audytu w biurze KPMG w Krakowie. W 2015 roku został Członkiem Zarządu KPMG Audyt Sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie i usługach poświadczających dla spółek krajowych i międzynarodowych z różnych branż, m.in.: chemicznej, metalowej, maszynowej, materiałów budowlanych, przetwórstwa surowców, samochodowej i spożywczej. Kieruje zespołami badającymi sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z polskimi standardami rachunkowości, MSSF, German GAAP oraz US GAAP. Pełnił również funkcje Partnera ds. Kontroli Jakości oraz Partnera ds. Raportowania wg MSSF podczas wielu audytów spółek notowanych na giełdzie.

  • Audyt
  • Polityka państwa i zmiany przepisów
  • Sektor chemiczny
  • Standardy rachunkowości
  • Magister Ekonomii, Akademia Ekonomiczna, Kraków

  • Magister Nauk Społecznych, Zarządzanie Biznesem, Uniwersytet w Sztokholmie

  • Executive MBA - International Business, Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Paryż; Uniwersytet w Bristolu

  • Członek rzeczywisty (ACCA)

  • Biegły Rewident

  • Akredytowany IFRS Reviewing Partner and Transaction Service Partner