Sosialt ansvar

Sosialt ansvar

KPMG skal ta aktivt samfunnsansvar både på det lokale og det globale plan.

KPMG skal ta aktivt samfunnsansvar både på det lokale og det globale plan.

Barn som går på rekke

Vi engasjerer oss fra de helt nære temaene i lokalsamfunnene, til de store internasjonale spørsmålene innen miljø, helse, fattigdomsbekjempelse og utdanning. Bredden i våre aktiviteter gjenspeiler dette.

Julegave med mening

Hvert år donerer KPMG sitt julegavebudsjett til tre gode formål. Før jul blir alle ansatte oppfordret til å sende inn forslag til gode formål. Blant de mange nominerte plukker CSR-komiteen ut tre organisasjoner, og hver enkelt ansatt bestemmer hvilken av disse organisasjonene man ønsker å gi sin andel til. I tillegg er det mulig å gi et personlig bidrag gjennom lønnstrekk.

KPMG støtter TV-aksjonen

Vi har i mange år støttet TV-aksjonen økonomisk, og også i år oppfordrer vi ansatte til å stille opp som bøssebærere for på den måten å oppnå dobbel effekt.

Julekortkonkurranse

Hvert år når det nærmer seg jul, inviterer vi elevene fra 1. til 4. klasse ved KPMG Husets nærmeste nabo, Majorstuen skole, til å tegne motiver til vårt julekort. Alle tegningene henges opp som juleutstilling, og barna inviteres til kaker og kåring på KPMG Huset. Juryen har en vanskelig jobb når vinnerne skal kåres blant alle de fargesprakende bidragene. De to vinnertegningene pryder internt og eksternt julekort, som sendes elektronisk for å redusere papirforbruk.

Lokale CSR-bidrag

I KPMG får avdelingene rundt omkring i landet en årlig pott på 10 000 kroner hver som kan tildeles en ideell organisasjon som gjør en verdifull innsats i lokalsamfunnet. Mottakerorganisasjoner som fortjener et ekstra bidrag nomineres og stemmes frempå avdelingskontorene.