Samfunnsansvar og bærekraft

Samfunnsansvar og bærekraft

KPMG tar bærekraft på alvor. For oss handler samfunnsansvar om hvordan vi skaper verdier og påvirker mennesker, miljø og samfunn.

Sosialt ansvar og samfunnsengasjement (CSR) står høyt på KPMGs agenda, i Norge og verden.

Spire på et tre

Gjennom KPMGs kjernevirksomhet hjelper vi våre kunder med å sikre en lovmessig, langsiktig og bærekraftig virksomhet, og med pro bono-arbeid bruker vi vår kompetanse og erfaring til å bygge samfunnet videre. Vi driver ansvarlig med et etisk og verdibasert fundament, gjennom miljøsertifisert drift, et godt arbeidsmiljø og en kultur som fremmer mangfold og likeverd.

Vårt sosiale engasjement utøves gjennom samarbeid, pro bono-tjenester, økonomisk og faglig støtte til ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører, og ved å synliggjøre det viktige arbeidet de gjør. Vi har valgt FNs bærekraftmål som et rammeverk for vårt samfunnsansvar og da særlig målene «God utdanning», «Likestilling mellom kjønnene», «Mindre ulikhet» og «Liv under vann».

Ta kontakt