Klima og miljø

Klima og miljø

Klima og miljø

Klima og miljø

Åker og vindmøller

I 2012 ble hovedkontoret til KPMG på Majorstuen sertifisert som Miljøfyrtårn.

Videre arbeides det med å bli konsernsertifisert etter miljøfyrtårnmodellen. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Her er noen eksempler på våre miljøtiltak:

Redusert forbruk:

  • Elektronisk behandling av blant annet fakturaer, kursmateriell og julekort  
  • Miljøvennlige/nedbrytbare engangskopper 
  • Automatisk lysslukking i møterom som ikke er i bruk, og i hele bygget annenhver time etter ordinær arbeidstid
  • SmartPrint og automatisk tosidig utskrift  
  • Fokus på Svanemerkede produkter

Redusert utslipp: 

  • Effektive møter kan gjennomføres via videokonferanse med kollegaer ved en rekke av våre kontorer for å redusere reisekostnader 
  • Mer nettbasert kursvirksomhet 

Avfallshåndtering:

  • Kildesortering og returordninger for papir, flasker, batterier, mobiler og EE-avfall.
  • Som medlem av Grønt Punkt sikrer vi gjenvinning av emballasje, og stiller krav til at våre leverandører tar det samme ansvaret.
  • Vi har utviklet en levende miljøpolicy som er en rettesnor i arbeidet vårt.

Panteflasker til ideelle organisasjoner

I KPMG huset har vi en returordning for tomflasker i minikjøkkenet i hver etasje. Panteinntektene donerer KPMG til ideelle organisasjoner. 

Earth hour

KPMG Huset er et landemerke som ruver i Oslo. Det er derfor viktig for oss å følge WWFs oppfordring om å delta på Earth Hour, og gå foran som et godt og synlig eksempel ved å slukke alle lys, både på kontoret i Oslo og ellers i landet.

Les mer i CSR-rapporten for 15/16.

KPMG Huset er et landemerke som ruver i Oslo. Det erderfor viktig for oss å følge WWFs oppfordring om å delta på Earth Hour, og gå foran som et godt og synlig eksempel,både i Oslo og ellers i landet.
KPMG Huset er et landemerke som ruver i Oslo. Det erderfor viktig for oss å følge WWFs oppfordring om å delta på Earth Hour, og gå foran som et godt og synlig eksempel,både i Oslo og ellers i landet.
KPMG Huset er et landemerke som ruver i Oslo. Det er derfor viktig for oss å følge WWFs oppfordring om å delta på Earth Hour, og gå foran som et godt og synlig eksempel ved å slukke alle lys, både på kontoret i Oslo og ellers i landet.
KPMG Huset er et landemerke som ruver i Oslo. Det er derfor viktig for oss å følge WWFs oppfordring om å delta på Earth Hour, og gå foran som et godt og synlig eksempel ved å slukke alle lys, både på kontoret i Oslo og ellers i landet.