KPMG har høye standarder innen etikk og uavhengighet

Enhver oppfordres til å rapportere uheldige episoder eller bekymringer om mulige misligheter. Henvendelser kan rettes til din kontaktperson i KPMG eller Risk Management Partner. KPMG Norge har, for situasjoner hvor man ikke føler det komfortabelt å benytte kanalene ovenfor, også etablert en whistleblowing-hotline driftet av en ekstern leverandør, Clearview Connects.

Hva skal rapporteres?

Whistleblowing-hotlinen kan brukes til rapportering av alle typer kritikkverdige forhold. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. 

Hvordan rapportere?

  • Web-basert rapportering skjer via www.clearviewconnects.com
  • Telefonrapportering ved å ringe tollfritt nummer: 800 699 39
  • Brev til: Clearview Connects, P.O Box 11017, Toronto, Ontario, Canada

Både Web-siden og telefontjenesten er tilgjengelige hele døgnet og 7 dager i uken. 

Kontakt i KPMG Norge

Vegard Tangerud
Partner / Risk & Quality Management 

E-post: vegard.tangerud@kpmg.no
Telefon: + 47 406 39 295


Konfidensialitet

KPMG samarbeider med det Canada-baserte Clearview Strategic Partners, en ekstern leverandør av telefon- og web-løsninger for operative hotlines, og en ekstern ombudsmann for å sikre objektiv oppfølging av innrapporterte forhold. Det å benytte eksterne aktører gjør det mulig å ha full konfidensialitet rundt innrapporteringen, samt å sikre anonymiteten til de som ønsker det. Hvis du velger å rapportere anonymt, vil ikke KPMG gjøre noe forsøk på å identifisere deg. Man må imidlertid være klar over det ikke kan garanteres at ikke etterforskningen av de innrapporterte forhold vil kunne avdekke hvem som står bak rapporteringen.


KPMG International hotline