Mangfold

Mangfold

KPMG Norge har et arbeidsmiljø hvor alle kan få realisere sitt potensial uansett kjønn, alder, seksuell legning, etnisitet og religiøs overbevisning.

Alle som jobber hos oss skal føle seg ivaretatt og oppleve at de har like muligheter.

One lightbulb among others

Alle som jobber hos oss skal føle seg ivaretatt og oppleve at de har like muligheter.

En naturlig del av KPMG Norges samfunnsansvar er å være en arbeidsgiver som sikrer solide og trygge arbeidsforhold, et sunt og godt arbeidsmiljø, samt en kultur med sterke, felles verdier - fundert på inkludering, mangfold og likeverd. I KPMG har vi livsfaseorientering hvor målet er åpenhet og aksept for at medarbeidere i ulike stadier i livet har forskjellige behov, ønsker og utfordringer. Det er viktig at den enkelte medarbeider er med på å bestemme over sin egen arbeidshverdag og karriereutvikling.