Årsberetning og åpenhetsrapport

Årsberetning og åpenhetsrapport

KPMG utgir hvert år en årsrapport som oppsummerer vår globale virksomhet og våre resultater. KPMG Norge utgir i tillegg en åpenhetsrapport.

KPMG utgir hvert år en årsrapport som oppsummerer vår globale virksomhet og våre...

To kvinner ved et vindu

KPMG er en av verdens ledende kunnskapsbedrifter. Dette bygger på kompetansen og kunnskapen til våre ansatte, kvaliteten på våre tjenester innen revisjon, skatt og rådgivning samt vårt bidrag til det samfunnet vi lever og arbeider. Her finner du informasjon om våre resultater og andre uttalelser om vår virksomhet.

KPMG Internasjonal utgir hvert år en årsrapport som oppsummerer vår globale virksomhet og våre resultater – KPMG Global Review.

KPMG Norge utgir i tillegg en åpenhetsrapport. I lov om revisjon og revisorer er det inntatt bestemmelse om at revisor for foretak av allmenn interesse skal avgi en åpenhetsrapport. Rapporten sikrer åpenhet og innsyn i vår revisjonsvirksomhet, og derigjennom revisors uavhengighet og kvaliteten på revisjonen av foretak av allmenn interesse.

Ta kontakt