Dit jaar komen tijdens de COP28 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, wereldleiders, beleidsmakers, vernieuwers uit de sector en milieuactivisten samen om ideeën uit te wisselen en strategieën te formuleren om klimaatverandering aan te pakken. En KPMG zal in het middelpunt van de actie staan, de ontwikkelingen volgen en regelmatig inzichten en statusupdates geven.

Belangrijke thema's dit jaar zijn de energietransitie, het versnellen van innovatie en de nexus van klimaat en natuur.

KPMG's COP28 Resource Center geeft bedrijven meer inzicht in hun natuur- en klimaatgerelateerde risico's en helpt hen meer te weten te komen over geavanceerde duurzame praktijken en technologieën die de milieuefficiëntie kunnen verhogen. Ook houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van frameworks, regelgeving en standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving.

Elk bedrijf heeft een rol te spelen in het omkeren van de catastrofale gevolgen van klimaatverandering en wij willen op elke mogelijke manier helpen bij deze cruciale inspanning.


Charbel Moussa

COP28 Update | 30 november
Charbel Moussa, Partner Climate Risk & Decarbonization
KPMG Nederland
Op de eerste dag van de conferentie kondigde COP28 voorzitter Sultan al-Jaber de operationalisering aan van een meer dan 400 miljoen dollar kostend verlies- en schadefonds. De operationalisering van dit fonds vandaag - dat door welvarende landen werd gesteund tijdens COP27 vorig jaar in Sharm el-Sheikh - is een moment van hernieuwde hoop voor de armste landen die al lange tijd de dupe zijn van extreme klimaatomstandigheden. Dit fonds zal in eerste instantie worden beheerd door de Wereldbank.
Marwa Mahmoud

COP28 Update | 1 december
Marwa Mahmoud, Manager Climate Risk & Decarbonization Strategies
KPMG Nederland
COP28 President Dr. Sultan Al Jaber onthulde afgelopen vrijdag de COP28 UAE-verklaring van leiders voor een wereldwijd kader voor klimaatfinanciering, waarin een transformatieve routekaart wordt geschetst om het vertrouwen te herstellen, het economisch potentieel van klimaatinvesteringen te benutten en op grote schaal impactvolle oplossingen te bieden.

Lees de verklaring hier →
Charbel Moussa

COP28 Update | 10 december
Charbel Moussa, Partner Climate Risk & Decarbonization
KPMG Nederland
De komende 2 dagen zijn de laatste onderhandelingsdagen op ministerieel niveau. Het doel is om COP28 af te sluiten op 12 december om 21.00 uur GST. De voorzitter kan om uitstel vragen als dat nodig is voor een laatste zetje in de onderhandelingen. COP28 zou kunnen worden afgesloten zonder overeenkomst ("No COP outcome"). Dit is slechts één keer eerder gebeurd in de geschiedenis van de klimaatonderhandelingen.

Waar staan we?
Dit jaar is duidelijk de 'COP voor investeringen'. Er is in 1 week 80 miljard US dollar toegezegd voor verschillende fondsen en onderwerpen. Of deze toezeggingen volledig zullen worden nagekomen, valt nog te bezien. Je kan er niet omheen dat klimaatfinanciering het belangrijkste (enige?) instrument is dat wordt ingezet tijdens de onderhandelingen voor een klimaatakkoord.

Verlies- en schadefonds wordt operationeel
Een van de belangrijkste resultaten van de COP tot nu toe. Het VN-Bureau voor rampenrisicovermindering (UNDRR) en UNOPS, in een consortium, zullen organisatorisch als gastheer optreden. Er is nog geen overeenstemming bereikt over het gastland. Er zal een kosten-batenanalyse worden uitgevoerd om te bepalen waar het hoofdkantoor van het fonds moet komen. Resultaten worden verwacht in Q2 2024.

Er heerst een pessimistisch gevoel onder de onderhandelaars over de 2 belangrijkste onderwerpen van iedere klimaatovereenkomst: Adaptatie en Mitigatie. Ik heb met afgevaardigden van veel landen gesproken en ongeacht hun standpunten over deze onderwerpen zijn ze allemaal teleurgesteld over het onderhandelingsproces.
Onze inzichten

Innovatie naar net zero

Een opkomend wereldwijd ecosysteem van klimaatinnovatoren ontwikkelt een breed scala aan opwindende nieuwe groene technologieën. Hun uitdaging is om financiering veilig te stellen, industriële partners te vinden om nieuwe producten te testen en op schaal te commercialiseren.

KPMG member firms werken samen met grote en kleine klanten om hen te helpen hun potentieel te benutten en oplossingen te ontwikkelen op het gebied van klimaat, duurzame energie, decarbonisatie en afvalverwijdering. Met onze diepgaande kennis van de publieke en private sector kunnen KPMG-professionals helpen met zaken als regelgeving, risico- en waardebeoordeling, financiering en investeringen, gegevensbeheer en complexe stakeholderprocessen.

Steden spelen een cruciale rol in de net zero-transitie en daarom heeft KPMG in samenwerking met United Cities het Net Zero Urban Program ontwikkeld om de decarbonisatie in stedelijke omgevingen te versnellen.

Energietransitie

Het opschalen van de ontwikkeling, levering en toepassing van hernieuwbare energie vereist een enorme gezamenlijke inspanning van overheden, bedrijven, regelgevers, investeerders en consumenten. Dit vergt aanzienlijke investeringen in netwerkinfrastructuur en snellere planning en vergunningen om de grond beschikbaar te maken die nodig is om de energie op te wekken. De energieopslagcapaciteit moet snel worden uitgebreid, samen met stimuleringsmaatregelen om de innovatie van alle relevante hernieuwbare technologieën te versnellen.

Veel van de grondstoffen die nodig zijn voor de groene revolutie zijn schaars, terwijl de winning - samen met de bouw van installaties voor hernieuwbare energie - risico's inhoudt voor de natuur en de biodiversiteit. De hernieuwbare energie-industrie zelf kan kwetsbaar zijn voor klimaatverandering, dus alle oplossingen moeten proberen om veerkracht op te bouwen om ervoor te zorgen dat alle landen, arm en rijk, in de toekomst verzekerd zijn van schone energie.

Klimaat en natuur

Doordat biodiversiteit steeds meer prioriteit krijgt, leren bedrijven meer over de manier waarop hun activiteiten de natuur beïnvloeden - en wat ze kunnen doen om eventuele negatieve gevolgen te beperken. Aangestuurd door de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) vragen regelgevende instanties steeds vaker aan organisaties om zowel klimaat- als natuurgerelateerde risico's op te nemen in hun rapportages.

Inzicht in de vereisten van zowel de TNFD als de TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures) is essentieel om toezichthouders, investeerders, klanten en andere belanghebbenden tevreden te stellen. Directies staan onder grote druk om milieukwesties aan te pakken en moeten de implicaties van risico's en kansen op het gebied van klimaat en natuur begrijpen. Wij raden een geïntegreerde aanpak aan om duurzaamheid te verankeren en te evolueren naar een circulair, klimaat- en natuurvriendelijk bedrijfsmodel.

Toekomstige leiders een grotere stem geven op COP28

Klimaatverandering is misschien wel de grootste bedreiging voor onze collectieve toekomst. Dit zal vooral gevolgen hebben voor jongeren, maar deze toekomstige leiders hebben weinig inspraak in de gesprekken die vandaag worden gevoerd over deze existentiële kwestie.

In oktober 2023 peilde KPMG International bij 363 jongeren uit 38 landen naar hun mening over de rol van de privésector in de COP28-onderhandelingen en de prioriteiten voor senior business leaders. De antwoorden - zowel wereldwijd als regionaal - bieden een aantal waardevolle inzichten in hoe privébedrijven kunnen helpen bij het aanpakken van klimaatverandering en de bijbehorende sociale uitdagingen.

Neem contact op met onze experts