Klimaatverandering kan op korte termijn een bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit van uw bedrijf. Frequentere en zwaardere weersomstandigheden beschadigen de infrastructuur en verstoren toeleveringsketens. De overgang naar een koolstofarme economie brengt nieuw beleid, nieuwe regelgeving en snelle veranderingen in de marktdynamiek met zich mee. Sommige koolstofintensieve bedrijven worden nu al geconfronteerd met rechtszaken over hun bijdragen aan klimaatverandering. Samen dreigen deze trends ernstige financiële risico's met zich mee te brengen voor bedrijven en hun investeerders, kredietverstrekkers en verzekeraars.

Gezien het belang van toekomstgerichte beoordelingen van klimaatgerelateerde risico's en kansen, worden vaak klimaatscenario-analyses toegepast om mogelijke zakelijke implicaties van dergelijke klimaatgerelateerde risico's en kansen te beoordelen.

Inzicht in uw uitdagingen

Bedrijven onderschatten klimaatgerelateerde risico's omdat ze complex zijn en zich pas op de lange termijn zullen voordoen. Toch zijn er ook nu al bedrijven die te maken krijgen met de gevolgen van klimaatgerelateerde risico's. Voor de meeste bedrijven zijn het beoordelen, bekendmaken van en reageren op klimaatgerelateerde risico's en het benutten van de kansen van klimaatverandering nieuwe uitdagingen. Daardoor weten ze niet precies waar ze moeten beginnen. Daarnaast oefenen veel banken, pensioenfondsen, vermogensbeheerders, verzekeraars en anderen steeds meer druk uit op bedrijven om de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ten uitvoer te brengen. Inmiddels hebben honderden bedrijven zich hiervoor aangemeld.

KPMG ondersteunt bedrijven bij de aanpak van klimaatgerelateerde risico's en kansen

We helpen klanten inzicht te krijgen in de aard en omvang van de klimaatgerelateerde risico's en kansen waarmee zij worden geconfronteerd, het ontwikkelen van robuuste en inzichtelijke klimaatscenario's om de financiële implicaties te begrijpen, en het implementeren van de juiste strategie om klimaatgerelateerde risico's te beperken en klimaatgerelateerde kansen te benutten. Wij helpen klanten de TCFD-aanbevelingen en het toenemende aantal klimaatgerelateerde regels te doorgronden om te voldoen aan regelgeving en om de mate van ambitie van bedrijven aan te tonen. Onze experts kunnen u begeleiden om uw bedrijf klaar te stomen voor succes in een koolstofarme wereld.

Wij bieden ondersteuning op de volgende gebieden:

  • In kaart brengen van klimaatgerelateerde risico's en kansen in de gehele toeleveringsketen;
  • Ontwikkelen en toepassen van een reeks klimaatscenario's om de weerbaarheid van de onderneming te beoordelen;
  • Inzicht in zakelijke gevolgen en invloed op financiële prestaties.
  • Vaststellen van maatregelen om klimaatgerelateerde risico's te beperken en aan te passen en kansen van klimaatverandering te benutten;
  • Integreren van klimaatrisico's in bedrijfsprocessen en risicomanagementprocessen;
  • Beoordelen van de gereedheid voor en verbeteren van TCFD- en klimaatrapportage om de voortgang effectief te communiceren aan stakeholders, zoals investeerders.

Bent u klaar om met vertrouwen door klimaatrisico's te navigeren?

Om in een snel veranderende zakelijke omgeving te kunnen navigeren, is het essentieel dat u de gevolgen van klimaatverandering voor uw bedrijf begrijpt en beheert. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Charbel Moussa.

Ga met ons in gesprek

Ontdek hoe KPMG u en uw bedrijf kan helpen

Offerteaanvraag (RFP)