Een van de grootste achilleshielen van de energietransitie is ons energienet. Nieuwe energiebronnen zoals zon en wind zorgen voor enorme pieken in het aanbod. En aangezien we steeds meer elektrificeren, denk aan elektrische auto’s en huizen die ‘all electric’ gaan, zorgt dit voor piekbelastingen op het bestaande elektriciteitsnet. De voor de hand liggende oplossing lijkt een krachtiger net, maar het is nog maar de vraag in hoeverre we dat (op tijd) voor elkaar kunnen krijgen. Een effectieve en bovendien snellere oplossing is het inzetten van flexibele opwekkingscapaciteit in combinatie met flexibel verbruik van elektriciteit en tijdelijke opslag op momenten waarop dat noodzakelijk is. 

Contact

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.