Met de energietransitie schakelt ons huidige energiesysteem over naar een nieuwe, toekomstbestendige versie die op zijn minst CO2-neutraal is. Tegelijkertijd willen we dat dit nieuwe systeem betaalbaar blijft en ons minder afhankelijk maakt van buitenlandse leveranciers. In het ideale geval zijn consumenten en bedrijven zelfs geheel zelfvoorzienend of leveren ze netto aan het energienet met eigen productie. Belangrijk onderdeel van de transitie is energiebesparing zelf. Wat we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken.

Die energietransitie is een complex verhaal waarbij veel zaken afhankelijk zijn van elkaar. Het gaat over de verduurzaming van onze elektronen die in het verleden werden opgewekt door kolen- en gascentrales en nu steeds meer door wind- of zonne-energie, waarbij ook kernenergie een rol kan spelen. We zullen op moleculair niveau aan de slag moeten door olie en gas te vervangen door groene waterstof, groen gas en duurzame warmtenetten. Het vraagt om veranderingen op allerlei vlakken: onze mobiliteit moeten we aanpassen, tegelijkertijd is het zaak om ons netwerk ‘slim’ te maken als smart grid. Als laatste speelt wet- en regelgeving een belangrijke rol als het gaat om het stimuleren en faciliteren van de transitie. Denk hierbij aan net zero, de Europese Green Deal en allerlei belastingregels.

In deze serie artikelen, blogposts en papers behandelen we de belangrijkste onderwerpen, zodat iedereen die het aangaat weer bij is wat betreft de energietransitie

Klik op een van onderstaande onderwerpen voor meer informatie.


Uitgelicht

Contactpersonen

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.