De vraag naar duidelijke rapportages over ESG-strategie, -prestaties en -commitment groeit en de druk van externe stakeholders, maar ook vanuit de organisatie zelf, neemt toe. Investeerders, leveranciers, klanten, werknemers en anderen vragen om meer transparantie over de ESG-impact van de bedrijven waar zij een relatie mee hebben.

Hierdoor is er een hoeveelheid aan ESG-doelstellingen en -verslaggevingskaders ontstaan, die per sector, maar ook op basis van bedrijfsgrootte en -complexiteit kan verschillen. Als gevolg groeit de vraag naar ESG-assurance, en beter vergelijkbare en meer transparante informatie. Informatie die uiteindelijk dezelfde kwaliteit als financiële rapportages dient te hebben. Bovendien bewegen ook regelgevers en internationale instanties, zoals de ISSB en EFRAG, zich in deze richting. Met name in de Europese Unie, als onderdeel van CSRD-wetgeving, zullen bedrijven wettelijk verplicht zijn om in hun jaarverslagen over 2024, een beperkte mate van zekerheid over hun ESG-rapportage te geven.

Hoe kunnen we je helpen?


Wij helpen je het vertrouwen in ESG-verslaggeving te vergroten:
  • Onafhankelijke externe assurance: wij bieden externe assurance in overeenstemming met de ‘International Standard on Assurance Engagements’ (ISAE) 3000 en 3410 (inclusief de Nederlandse standaarden 3000A, 3410 en 3810N), hetzij op een beperkt of redelijk zekerheidsniveau (afhankelijk van de vraag van stakeholders en toezichthouders);
  • Readiness assessment: wij voeren een initiële pre-readiness check uit op de betrouwbaarheid van ESG-rapportageprocessen en interne controles, zowel in het algemeen als op indicatorniveau. Wij beoordelen de gereedheid van relevante ESG-definities, de scope van de rapportage, toegepaste methodologieën (waaronder schattingen en aannames) en deregistratie, aggregatie en interne toetsing van de gerapporteerde informatie;
  • Workshops geleid door KPMG: wij kunnen workshops op maat organiseren op het gebied van ESG-assurance en het huidige rapportagelandschap, waaronder algemene verslaggevingskaders. Het doel van deze workshop is om te laten zien wat je moet doen om klaar te zijn voor assurance en om aan externe en interne eisen te voldoen.

Maak kennis met onze ESG Assurance experts

Ontdek hoe KPMG jouw bedrijf kan helpen

Offerte aanvragen