Kehittämämme teknologiatuotteet ja ulkoistetut palvelut

Liiketoimintasi tarpeisiin yhdessä kehitetyt ratkaisut

Kehitämme ja tuotamme palveluna teknologiaratkaisuja, jotka luodaan yhdessä asiakkaidemme kanssa ratkaisemaan erityyppisiä ongelmia tai automatisoimaan prosesseja.

Ratkaisujen tehokas tuki- ja jatkokehitys

Tarjoamme kehittämillemme ratkaisuille myös organisaation tarpeisiin mitoitetun tuen ja jatkokehityksen.

Ulkoistetut kokonaisratkaisut

Ulkoistamalla ylläpidon ja jatkokehityksen prosessit asiantuntijoillemme, voit keskittää omien osaajiesi resurssit ydinliiketoimintasi kehittämiseen. 

Palvelumme

Digitaalinen murros ja sen mahdollistajat ovat nostaneet digitaalisen identiteetin kehityshankkeet yritysten merkittävimpien liiketoiminnallisten hankkeiden joukkoon. Työntekijät ja asiakkaat odottavat organisaation IT-ympäristöltä yhtä sujuvaa käyttäjäkokemusta kuin mihin he ovat tottuneet kuluttajina yksityiselämässään. 

Autamme asiakkaitamme identiteetin-, käyttövaltuuksien- ja pääsynhallintaan liittyvien kysymysten ratkaisemisessa yhdessä kansainvälisen yhteistyöverkostomme sekä teknologiakumppaneidemme kanssa. 

Identiteetin- ja pääsynhallinnan (Identity and Access Management, IAM) Garant-tukipalvelu tarjoaa asiakkaalle personoidun tukipalvelun toteutettuna ja toimitettuna Suomesta. Tarjottavat tukipalvelut vaihtelevat organisaatiosta toiseen ja tarjoavat erilaisia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan.

Ratkaisumme: Garant-tukipalvelu

Strategisen IAM-konsultoinnin ja käyttöönottoprojektien toteutuksen lisäksi saat meiltä jatkuvan tuki- ja jatkokehityspalvelun käyttöönottamallesi IAM-teknologialle. Käytämme tästä palvelukokonaisuudesta nimeä KPMG Garant. KPMG Garant -palvelukokonaisuuteen kuuluu esimerkiksi:

  • 2. ja 3. tason tekninen tuki
  • Häiriöiden hallinta
  • Palvelupyyntöjen hallinta
  • Nimetty palvelupäällikkö ja keskitetty yhteyspiste
  • Palvelutasojen seuraaminen ja raportointi
  • Jatko- ja pienkehitys sekä konfiguraatiomuutokset

Whistleblowing-ilmoituskanava eli epäiltyjen väärinkäytösten ilmoituskanava ja -prosessi ovat pakollisia kaikille vähintään 50 henkilöä työllistäville organisaatioille ja rahanpesualtistuneille ilman alarajaa. Ilmoittajansuojalainsäädäntö pyrkii varmistamaan sen, että ilmoittaja ei joudu kärsimään paljastuksensa takia tai hänen henkilöllisyytensä ei paljastu.

Yhteisö ja sen vastuunalainen johto saa parhaan hyödyn ja täyttää lain vaatimukset, kun kanava ja ilmoitus- ja tutkintaprosessi on rakennettu luotettavaksi, jääviysasiat huomioivaksi sekä tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta on huolehdittu lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Ratkaisumme: Ilmoituskanavapalvelu ulkoistettuna kokonaisratkaisuna

KPMG tarjoaa ilmoituskanavapalvelun ulkoistettuna kokonaisratkaisuna. Monialaiset asiantuntijamme hoitavat tarvittaessa koko prosessin järjestelmän käyttöönotosta ilmoitusten luottamukselliseen vastaanottoon ja käsittelyyn sekä tutkintaan asiakkaan hallintomallin ja määrittelyjen mukaisesti. Tekninen ilmoitusjärjestelmä (Saas-palvelu) tulee ulkoiselta toimittajalta.

Voimme myös räätälöidä muun asiakkaan tarpeiden mukaisen tukikokonaisuuden kanavan ja prosessien käyttöönottoon, sen ylläpitoon ja ilmoitusten käsittelyyn tai niiden tutkintaan.

Mikäli organisaatiolla on käytössä ilmoitusjärjestelmä, voimme arvioida miltä osin nykyinen kanava ja siihen liittyvä toimintamalli vastaavat lainsäädännön ja alan standardien tuomiin vaatimuksiin ja miltä osin toimintamallia tulee mahdollisesti korjata.

KPMG kehittää ja tuottaa palveluna useita teknologiaratkaisuita, jotka on luotu yhdessä asiakkaidemme kanssa ratkaisemaan erityyppisiä ongelmia tai automatisoimaan aikasemmin manuaalisia prosesseja.

Olemme luoneet ratkaisuja esimerkiksi tuloveroilmoitusten automaattiseen laatimiseen, henkilöstön liikkuvuuteen liittyvän säännöstön helppoon saatavuuteen, asiakkaiden pääsyoikeushallintaan, automatisoituun asiakastunnistamisprosessiin (KYC) ja ulkomaanavustushankkeiden hallintaan.

Ratkaisumme: Itsekehittämämme teknologiatuotteet

Tyypillistä itsekehittämillemme teknologiatuotteille ovat seuraavat piirteet:

  1. Valmisohjelmistot tai palvelut eivät toimi ratkaisuna, tai eivät tue yrityksen brändiä
  2. Meillä on erityistä substanssiosaamista ratkaisun taustalla
  3. Asiakkaiden tiivis osallistaminen kehitystoimintaan.

Voimme toteuttaa teknologiatuotteita tai -palveluja joko siirtäen ne asiakkaan omaan hallintaan tuotekehitysprojektin päätteeksi, tai voimme tarjota ja ylläpitää asiakkaalle Software as a Service- eli SaaS-ratkaisuja.

Tämän lisäksi myös suoritamme auditointeja, konsultoimme ja teemme due diligence -toimeksiantoja asiakkaidemme teknologiatuotteisiin.