• 1000

Identiteetin ja pääsynhallinnan rooli tietoturvan ja riskien hallinnassa on merkittävä. Onnistuneella identiteetin- ja pääsynhallinnalla parannetaan asiakaskokemusta ja riskienhallintaa sekä tehostetaan organisaation toimintaa. 

Palvelumme

identiteetin- ja pääsynhallinta

Digitaalinen murros ja sen mahdollistajat ovat nostaneet digitaalisen identiteetin kehityshankkeet yritysten merkittävimpien liiketoiminnallisten hankkeiden joukkoon. Työntekijät ja asiakkaat odottavat organisaation IT-ympäristöltä yhtä sujuvaa käyttäjäkokemusta kuin mihin he ovat tottuneet kuluttajina yksityiselämässään. 

Autamme asiakkaitamme identiteetin-, käyttövaltuuksien- ja pääsynhallintaan liittyvien kysymysten ratkaisemisessa yhdessä kansainvälisen yhteistyöverkostomme sekä teknologiakumppaneidemme kanssa. Suomessa palveluksessamme on yli 30 digitaalisen identiteetin asiantuntijaa. 

Identiteetin- ja pääsynhallinnalla on keskeinen rooli organisaatioiden riskienhallinnassa, operatiivisen toiminnan tehostamisessa sekä loppukäyttäjien käyttäjäkokemuksen parantamisessa. Pohja tällä kaikelle luodaan huolellisella suunnittelulla, organisaation liiketoiminnasta ja tehtävistä kumpuavien tarpeiden huomioisella sekä tarkoituksenmukaisten teknologioiden valitsemisella.

Digitaalisen identiteetin strategisten konsultointipalveluiden kautta voimme auttaa organisaatiotanne esimerkiksi:

 • Identiteetin- ja pääsynhallintaa koskevien nykytila- ja kypsyysarvioiden tekemisessä
 • Tavoitetilan määrittelyssä ja kehitystiekartan suunnittelussa
 • IAM-hallintamallin rakentamisessa
 • Riskiarvioiden tekemisessä
 • Arkkitehtuurisuunnittelussa
 • Käyttötapausten ja teknisten sekä toiminnallisten vaatimusten määrittelyssä
 • Teknologiahankintaprosessien tukemisessa

Identiteetin- ja pääsynhallinnassa on vahvasti kyse määriteltyjen prosessien mukaan toimisesta sekä selkeästä vastuunjaosta eri toimijoiden kesken. Kun näitä prosesseja halutaan jossain kohtaa lähteä automatisoimaan, on edessä useimmiten identiteetin- ja pääsynhallinnan teknologian käyttöönottoprojekti.

On kyse sitten organisaation sisäisten ja ulkoisten käyttäjien identiteettien hallinnasta (IGA), asiakasidentiteettien hallinnasta (CIAM), pääsynhallinnasta (AM) tai hallintatunnuksia ja muita korkeita käyttöoikeuksia omaavia tunnuksia koskevien riskien hallinnasta (PAM), niin meiltä löydät asiantuntija-avun käyttöönottoprojektin läpiviemiseen ja sen eri osa-alueisiin kuten:

 • Projektin suunnittelu ja projektihallinta
 • Arkkitehtuurin suunnittelu
 • Asennukset ja integraatiot
 • Elinkaariprosessien suunnittelu ja toteutus
 • Kohdepalveluiden ja käyttäjien onboarding-prosessi
 • Testaus ja dokumentointi
 • Riskienhallinta ja muutosjohtaminen
 • Loppukäyttäjien kouluttaminen

Strategisen IAM-konsultoinnin ja käyttöönottoprojektien toteutuksen lisäksi saat KPMG:ltä jatkuvan tuki- ja jatkokehityspalvelun käyttöönottamallesi IAM-teknologialle. Käytämme tästä palvelukokonaisuudesta nimeä KPMG Garant. KPMG Garant -palvelukokonaisuuteen kuuluu esimerkiksi:

 • 2. ja 3. tason tekninen tuki
 • Häiriöiden hallinta
 • Palvelupyyntöjen hallinta
 • Nimetty palvelupäällikkö ja keskitetty yhteyspiste
 • Palvelutasojen seuraaminen ja raportointi
 • Jatko- ja pienkehitys sekä konfiguraatiomuutokset

Asiantuntijamme apunasi

Ota yhteyttä