Ilkka on erikoistunut identiteetin- ja pääsynhallintaan.

Ilkan tekninen tausta yhdistettynä tietoturva-, projektinhallinta- ja esimiesosaamiseen on mahdollistanut hänen toimimisensa niin projektipäällikkönä, kokonaisarkkitehtina kuin asiantuntijana sekä julkisella että yksityisellä sektorilla pienissä ja suurissa toimeksiannoissa.

Ilkka osaa toimia sujuvasti tulkkina liiketoiminnan ja IT-organisaation välillä ja häneltä löytyy kokemusta globaaleista palveluntoimitusorganisaatioista sekä etänä työskentelevistä virtuaalitiimeistä. Hänen pääalueenaan on identiteetinhallintaratkaisut toimitettuna niin suurille yrityksille kuin Suomen julkisen sektorin organisaatioillekin.