Data, analytiikka ja tekoäly

 • 1000
digital-transformation-banner

Hyödyt irti datasta

Jotta datalla voidaan edistää ja kehittää liiketoimintaa, on sen oltava helposti saatavilla, korkealaatuista ja liiketoiminnalle merkityksellistä. 

digital-ambition-banner

Tehokkuutta päätöksentekoon ja prosesseihin

Analytiikan avulla voidaan tuottaa päätöksenteon tueksi tietoa, joka vähentää liiketoiminnan riskiä, auttaa tehostamaan toimintoja ja mahdollistaa kannattavan kasvun.

Tekoälyn hyödyntäminen

Hyödynnä jatkuvasti kehittyvää tekoälyä liiketoiminnan kehittämiseen, riskien hallintaan ja prosessien tehostamiseen.

Kuinka käyttää dataa, tekoälyä ja kehittyviä teknologioita liiketoimintojen johtamiseen, riskien vähentämiseen, kasvun parantamiseen, kustannusten hallintaan tai kilpailutrendien seuraamiseen? Asiantuntijamme tunnistavat sopivimmat vaihtoehdot dataa, analytiikkaa, tekoälyä tai prosessilouhintaa hyödyntävistä ratkaisuista. Autamme myös uusien teknologioiden luomien mahdollisuuksien hyödyntämisessä ennakoivien mallien, läpinäkyvyyden ja valvonnan avulla. Yhteistyö substanssi-, toimiala- ja erikoisasiantuntijoidemme kesken varmistaa vahvan analyyttisen ja sisällöllisen osaamisen projekteissamme. 

Datan määrä ei ole organisaatioille ongelma, mutta laatuun on kiinnitettävä huomiota. Jotta datalla voidaan edistää ja kehittää liiketoimintaa, on sen oltava helposti saatavilla, korkealaatuista ja liiketoiminnalle merkityksellistä. 

Yritysten ja organisaatioiden toimenpiteet datastrategian kehittämiseksi ja panostukset datanhallintaan sekä sen hyödyntämiseen ovat ratkaisevia liiketoiminnan kehittymisen ja kasvun tukipilareita. Datastrategian avulla organisaatiolle luodaan suunnitelma siitä, kuinka dataa luodaan, hallinnoidaan, analysoidaan ja hyödynnetään liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Datastrategia sisältää suuntaviivat ja perustan tehokkaan datanhallinnan määrittelyyn, tarvittavan arkkitehtuurin ja infrastruktuurin luomiseen, tiedon luomiseen, hyödyntämiseen ja analysoimiseen tarvittavien kyvykkyyksien varmistamiseen, sekä dataan perustuvan kulttuurin edistämiseen.

Vahva ja kokenut datanhallintatiimimme auttaa organisaatiotasi datanhallintahankkeiden eri vaiheissa, lähtötilakartoituksesta hallintamallin määrittämiseen, käyttöönottoon ja kehittämiseen.

KPMG:n Advanced Data Management (ADM) -viitekehys

 • auttaa kaikenkokoisia organisaatioita rakentamaan luottamusta dataan
 • tuottaa datasta parhaan mahdollisen lisäarvon
 • pohjautuu kansainvälisesti tunnettuihin viitekehyksiin, joihin olemme yhdistäneet parhaita käytäntöjä sadoista hankkeistamme ympäri maailmaa 
 • tehostaa ja suoraviivaistaa datanhallinnan suunnittelua ja käyttöönottoa
 • soveltuu kaikille yrityksille ja organisaatioille riippumatta nykyisestä datanhallinnan tasosta, toimialasta tai teknologiavalinnoista

Analytiikka auttaa organisaatioita löytämään vastauksia liiketoiminnan kysymyksiin, tunnistamaan yhteyksiä ja syy-seuraussuhteita, ennustamaan tuloksia ja tehostamaan päätöksentekoa. Samaan aikaan datan määrän valtava kasvu ja tietojärjestelmien monimuotoisuus tekee tiedolla johtamisesta haastavaa. Pelkät tekniset kyvykkyydet eivät riitä tuottamaan liiketoiminnalle järkeviä, päätöksentekoa tukevia analyyseja ja raportteja.

Analytiikka ja raportointipalveluissamme yhdistämme aina liiketoiminnallisen ymmärryksen analyyttiseen toimintaan. Ehdotamme ja luomme vain sellaisia ratkaisuja, jotka palvelevat liiketoiminnan tarpeita. Tunnistamme eri vaihtoehdoista ne, joilla näemme olevan uskottavaa potentiaalia yrityksen liiketoiminta-arvon ja tehokkuuden kasvattamiseen, kasvustrategian tukemiseen tai kustannussäästöjen luomiseen. Olipa kyseessä finanssisektorin luottoriskilaskenta, ESG-viranomaisraportointi, varaston optimointimalli tai uuden hinnoittelustrategian myötä luotu uusi katelaskentamalli, voit luottaa siihen että huippuasiantuntijamme löytävät sinulle parhaan ratkaisun.

Autamme saavuttamaan kilpailuetua datan ja analytiikan avulla

Analytiikka ja raportointipalveluiden kehittämisessä hyödynnämme laajan kumppaniverkostomme moderneja analyysi- ja raportointiteknologiota. Kumppaneitamme ovat mm. Microsoft, Google, IBM, Alteryx, SAS, Celonis ja moni muu. Teemme myös yhteistyötä esimerkiksi talous- ja ESG-raportointiin erikoistuneen Workivan kanssa. Päämääränämme on aina kehittää analytiikka- ja raportointiprosesseja, jotka tuottavat luotettavaa ja arvoa tuottavaa tietoa liiketoimintaan

Analyyttisten ratkaisupalveluiden lisäksi valikoimaamme kuuluvat myös esimerkiksi:

 • Analytiikan varmennuspalvelut
 • Analytiikan kyvykkyyden kehittämiseen liittyvät palvelut

Liiketoimintaan liittyvä data, sen analysointi ja raportointi on ollut palveluidemme ytimessä alusta alkaen; voidaankin sanoa että data, analytiikka ja raportointi on osa KPMG:n DNA:ta.

Prosessilouhinta on data-analytiikan osa-alue, joka on keskittynyt liiketoimintaprosessien analysointiin ja kehittämiseen. Se perustuu tietojärjestelmien tuottaman transaktiodatan hyödyntämiseen ja prosessin digitaalisen kaksosen luomiseen tämän datan pohjalta. Prosessilouhinta toimii erinomaisena pohjana liiketoimintaprosessien kehitykselle ja erilaisille tarkastuksille, sillä se tarjoaa faktaan perustuvan läpivalaisun yrityksen prosesseihin, ja auttaa tunnistamaan suurimmat kehityskohteet sekä juurisyyt nykyisten prosessihaasteiden takana. Prosessilouhinnan avulla yritykset voivat keskittää prosessien kehitystoimenpiteet rahallisesti ja ajallisesti merkityksellisimpiin kohtiin hyödyntäen esimerkiksi hyperautomaation, datanhallinnan ja muutoshallinnan keinoja. Prosessilouhinta on järjestelmä- ja prosessiagnostista, eli siitä voidaan saada hyötyjä monien erityyppisten prosessien analysointiin ja tehokkuuden parantamiseen. Yleisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi prosessioptimointi- sekä automaatiohankkeet, sisäinen tarkastus sekä tilintarkastus ja ERP-käyttöönotot sekä ulkoistamishankkeet.

Täysi läpinäkyvyys liiketoimintaprosesseihin

Tarjoamme prosessilouhintaan liittyen useita ratkaisuja, joiden avulla organisaatiot saavat datastaan parhaan mahdollisen hyödyn prosessiensa tehostamiseksi. Räätälöimme ratkaisumme kehittämään liiketoimintaa eri osa-alueilla logistiikasta ja tuotannosta kirjanpitoon ja rahoitukseen, sekä IT-palveluihin ja henkilöstöhallintoon.

Ratkaisuissamme voimme keskittyä analysoimaan esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Toimiiko prosessi kuten se on kuvattu ja suunniteltu? 
 • Kuinka standardoitu prosessi on, onko toiminnassa eroja esimerkiksi eri toimipisteiden välillä?
 • Kuinka tehokas prosessi on, kauanko läpimeno eri vaiheissa kestää ja missä prosessissa esiintyy pullonkauloja?
 • Kuinka automatisoitu prosessi on, onko mukana paljon manuaalisia vaiheita, jotka voitaisiin automatisoida?
 • Noudatetaanko prosessissa määriteltyjä kontrolleja, onko kontrollipiste suoritettu ja tehdäänkö työvaiheet oikeassa järjestyksessä?

Tekoäly (Artificial Intelligence, AI) on tuonut tietokoneisiimme monia ominaisuuksia, joiden pitkään uskottiin kuuluvan yksinomaan ihmisille: luonnollisen kielen tai visuaalisen tiedon käsittelyä, kuvioiden ja kuvien tunnistamista sekä ihmismielen kaltaista päättelykykyä ja salamannopeaa päätöksentekoa. Käyttökohteita tekoälyn hyödyntämiseen on kaikkialla.

Autamme yrityksiä tunnistamaan tekoälyn rajattomista mahdollisuuksista liiketoimintaa palvelevia käyttökohteita. Kehitämme luotettavia tekoälyyn pohjautuvia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan parempi ja tehokkaampi päätöksenteko. Käytämme tekoälyä parantamaan, nopeuttamaan, vähentämään riskiä, automatisoimaan ja laajentamaan tietopohjaista päätöksentekoa pitäen ihmisen kuitenkin rakennettavien ratkaisujen kontrollissa.

Luotettavia tekoälyyn pohjautuvia ratkaisuja

Tekoälyn hyödyntämiseen liittyviin palveluihimme kuuluvat esimerkiksi:

 • Ideointityöpajat tekoälyn käyttökohteiden tunnistamiseen
 • Koneoppimismallien ja muiden tekoälymallien ja algoritmien mallinnuspalvelut
 • AI- ja MLOps -palvelut koneoppimisjärjestelmien ja prosessin kehitykseen ja ylläpitoon
 • Prosessi- ja designpalvelut tekoälyn ja ihmisen väliseen yhteistyöhön
 • Tekoälystrategian kehittämisen palvelut
 • Muutoksenhallintapalvelut tekoälyn tuomiseksi osaksi yrityksen arkea.

Asiantuntijamme apunasi

Ota yhteyttä