• 1000

Tietoturvaan liittyvien riskien tunnistaminen ja hallitseminen on tukeva perusta, jolle yritys voi rakentaa asemaa innovatiivisena ja rohkeana markkinoiden edelläkävijänä. Edelläkävijät eivät tyydy riskien hallitsemiseen, vaan käyttävät tietoturvaa kilpailuedun ja kasvun lähteenä. Yritykset, jotka osoittavat arvostavansa asiakkaidensa ja sidosryhmiensä tietojen säilymistä turvassa, ovat luomassa luotettua digitaalista maailmaa.

Autamme yrityksiä luomaan turvallisemman ja vikasietoisemman digitaalisen ekosysteemin, johon voi luottaa kasvavien uhkien edessä. Kokeneissa asiantuntijoissamme yhdistyy timantinkova teknologinen ja tietoturvaosaaminen syvälliseen näkemykseen liiketoiminnan ominaispiirteistä eri toimialoilla.

  

Palvelumme

Pitkä kokemus tietoturvakysymyksistä tekee asiantuntijoistamme uskottavia neuvontantajia tietoturvan kaikilla tasoilla. Neuvomme strategisissa tietoturvakysymyksissä johtoryhmä- ja hallitustasolla, mutta tuemme organisaatioita myös konkreettisessa riskienhallinnassa, kuten esimerkiksi datakeskuksen turvallisuuden ja verkon suojaamisen suunnittelussa. 
  • Tietoturvan kehitys. Autamme tietoturvastrategian, liiketoiminnan jatkuvuuden ja tietoturvatietoisuuden kasvattamisessa.  
  • Tietoturvan arviointi ja riskienhallinta. Neuvomme tietoturvan hallinnointimallien kehittämisessä, arvioinnissa, testaamisessa sekä tietoturvariskien hallinnassa. 
  • Tietoturvan testaus ja poikkeamahallinta. Tuemme tietoturvapoikkeamien käsittelyssä ja poikkeamien hallinnan kehittämisessä. 
  • Identiteetin- ja pääsynhallinta. Parannamme asiakaskokemusta ja riskienhallintaa sekä tehostamme organisaation toimintaa joustavilla ja sujuvilla identiteetin- ja pääsynhallinnan palveluilla. 

Riippumatta siitä, mikä organisaatiosi kypsyystaso tietoturvallisuuden suhteen on, pystymme luomaan organisaatiollesi tien tietoturvalliseen tulevaisuuteen.

  

Innovatiivinen ja itseään kehittävä lähestymistapa tuottaa parhaat ratkaisut

Asemamme virallisena tietoturvallisuuden arviointilaitoksena on osoitus sekä menetelmiemme että osaamisemme korkeasta laadusta. Kehitämme jatkuvasti menetelmiämme ja työkalujamme osana arviointilaitostyötä – samalla vastaten yritysmaailman alati muuttuviin tarpeisiin.

Asiantuntijoidemme osaaminen tietoturvallisuudesta, teknologioista ja eri toimialojen erityispiirteistä ja haasteista varmistaa sen, että löydämme aina parhaat mahdolliset liiketoimintaanne tukevat ratkaisut. Tuemme tietoturvan arviointi- ja kehitystyössä, tietoturvatietoisuuden kehittämisessä, organisaation muutosprosesseissa ja turvallisen digitaalisen tulevaisuuden rakentamisessa. 

  

Luodaan yhdessä luotettu digitaalinen maailma

Yrityksesi voi olla laajenemassa uusille markkinoille tai luomassa asiakkaille uusia palveluita tai tuotteita. Mahdollistamme tavoitteidesi saavuttamisen avustamalla markkinoiden vaatimusten täyttämisessä (esimerkiksi USA:n markkinoiden SOC2-vaatimukset) tai uuden tuotteenne tietoturvasertifioinnilla. Autamme kehittämään sisäisiä prosesseja ja tuotteiden tietoturvallisuutta jo suunnitteluvaiheen aikana, jotta tuote tai palvelu vastaa asiakkaiden ja markkinoiden odotuksia. Asiantuntijoidemme laaja osaaminen eri toimialoista ja yritysten liiketoiminnasta yhdistettynä syväosaamiseen tietoturvan eri osa-alueilla auttaa organisaatiotasi pääsemään tavoitteisiinsa ja ylittämään ne. 

Cyber security options - Venn diagram

  


Asiantuntijamme apunasi

Ota yhteyttä