Forensic-palveluissa kehitämme asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä älykkäitä ratkaisuja väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi, sekä autamme vastaamaan epäilyihin ja välttämään tarpeettomia oikeustoimia ja negatiivista mediahuomiota. Väärinkäytösepäilyihin ja -väitteisiin reagoiminen on äärimmäisen tärkeää, mutta organisaatioilla on usein puutteelliset resurssit nopean, tehokkaan ja objektiivisen tutkinnan toteuttamiseksi.

Pystymme tarjoamaan nopean ja oikeanlaisen toiminnan vaatimaa kokemusta, osaamista ja resursseja. Yhdistämme toimeksiannoissa eri alojen asiantuntijoiden osaamista, laajaa valikoimaa kehittyneitä työkaluja ja alan parhaita käytäntöjä.

Vuonna 2021 voimaan tulevaan whistleblower-direktiivin vaatimuksiin vastaamiseksi tarjoamme direktiivin vaatimukset täyttävän ilmoituskanavapalvelun ulkoistettuna kokonaisratkaisuna.

  • Neuvontapalvelut
  • Riskienhallinta
  • Riskikonsultointi