• 1000

Räätälöimme organisaatiosi tarpeisiin mitoitetun ilmoituskanavan ja -palvelun ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti


Oikeusministeriö on yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa valmistellut ilmoittajansuojelulain, jolla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi. Ilmoittajansuojelulaki on tullut voimaan 1.1.2023. Pääsääntöisesti vähintään 50 työntekijää työllistävillä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilla on velvollisuus perustaa sisäinen ilmoituskanava. 

Ilmoittajansuojelulailla saatetaan täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajan suojaa vahvistava whistleblower- tai whistleblowing-direktiivin nimellä kulkeva direktiivi. Sen tarkoituksena on varmistaa, että henkilöt jotka työnsä yhteydessä havaitsevat tai epäilevät väärinkäytöksiä, voivat ilmoittaa asiasta turvallisesti. 

Autamme järjestämään organisaatiosi toiminnot ja prosessit siten, että ne täyttävät ilmoittajansuojelulain vaatimukset. Ratkaisumme mukautuu sekä yksityisen että julkisen sektorin tarpeisiin. Oikein rakennettu ilmoituskanava täyttää lain vaatimukset, mutta auttaa myös toimimaan eettisesti ja keräämään signaaleja liiketoimintaa uhkaavasta toiminnasta.

Ota yhteyttä


Valitse organisaatiollesi soveltuvin tapa täyttää ilmoittajansuojelulain vaatimukset

Tarjoamme whistleblower-direktiivin vaatimukset täyttävän ilmoituskanavapalvelun ulkoistettuna kokonaisratkaisuna tai tarpeisiisi sovitettuna palveluna. Avustamme myös direktiivin kannalta keskeisimpien kehityskohteiden tunnistamisessa. Jos organisaatiossa on jo olemassa oleva whistleblower-kanava, voimme avustaa sen päivittämisessä direktiivin vaatimusten mukaiseksi.

Tarjoamme whistleblower-direktiivin vaatimukset täyttävän ilmoituskanavapalvelun ulkoistettuna kokonaisratkaisuna

 • Sisäisesti ja ulkoisesti uskottavassa ilmoituskanavassa ilmoitusten käsittely, tutkinta ja päätöksenteko hoidetaan vaatimusten mukaisesti.
 • Monialainen asiantuntijatiimimme varmistaa vaatimusten mukaisen menettelyprosessin alusta loppuun.
 • Käytettävissäsi on tarkasti valittujen yhteistyökumppaniemme tekniset ratkaisut.

Joustavan palvelumallimme (Business Process Outsourcing, BPO) ansiosta omat ammattilaisesi voivat keskittyä ydinosaamiseensa ja tuottavaan liiketoimintaan.

Avustamme whistleblower-direktiivin kannalta keskeisimpien kehityskohteiden tunnistamisessa

 • Gap Analysis -työkalumme varmistaa, että toimintojen läpikäynti tapahtuu systemaattisesti ja tehokkaasti paljastaen organisaation keskeisimmät kehitettävät asiat.

Mikäli siirtymäaika koskee organisaatiotasi, nyt on hyvä ajankohta aloittaa kehityskohteiden analyysi.

Päivitämme olemassa olevan kanavan whistleblower-direktiivin vaatimusten mukaiseksi

 • Ilmoituskanaville on asetettu tarkat tekniset ja hallinnolliset vaatimukset.
 • Kanavan kautta tulleet epäilyt on tutkittava asiallisesti, ja tutkinta, päätöksenteko ja koko muu prosessi on dokumentoitava.

Mikäli organisaatiollasi on olemassa oleva ilmoituskanava, autamme sen päivittämisessä direktiivin mukaiseksi. 

Menestyvien yritysten taustalla on avoin ja läpinäkyvä keskustelukulttuuri, jossa epäkohdista ja virheistä ilmoittamista tuetaan, ei rangaista.

Ammattitaidolla toteutetun ulkoistetun whistleblower-kanavan hyödyt

Palvelumallimme avulla rakennat luotettavan, vastuullisen sekä sisäisesti ja ulkoisesti uskottavan ilmoituskanavan, jossa ilmoitusten käsittely, tutkinta ja päätöksenteko on turvattu. 

Huomioimme direktiivin vaatimusten mukaisesti:  

 • Väärinkäytösten tutkinnan
 • Tietosuoja- ja tietoturvakysymysten hallinnan
 • Johdon ja avainhenkilöiden sitouttamisen 
 • Tarvittavien prosessien luomisen ja vastuiden määrittämisen
 • Viestinnän eri sidosryhmille

Palvelumme sisältää myös: 


Ilmoitusjärjestelmän avulla organisaatiosi voi saada käyttöönsä sellaista taloudellisesti merkittävää tietoa, joka muutoin voisi jäädä huomaamatta tai saada tietoa liiketoimintaa uhkaavista riskeistä.


Millaisista asioista luotettava ja uskottava whistleblower-kanava ja -prosessi rakentuvat?

Asiantuntijamme Timo Piiroinen ja Antti Aalto neuvovat, millaisista asioista luotettava ja uskottava whistleblower-kanava ja -prosessi rakentuvat.