• 1000

Eettiset toimintatavat, lain ja säännösten noudattaminen sekä väärinkäytösten ehkäiseminen ja erilaiset väärinkäytösselvitykset ovat nousseet yhä tärkeämmäksi riskienhallinnan alueeksi yhtiöiden ja toimintojen kansainvälistyessä.

Tarjoamme yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille riskienhallintaan ja hyvään hallintoon liittyvää konsultointia. Tuemme riskienhallinnan, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja forensiikan kysymyksissä sekä hallitus- ja tarkastusvaliokuntatyöskentelyn kehittämisessä.

Riskienhallinnan palvelumme

Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Kokonaisvaltainen riskienhallinnan viitekehyksemme tarjoaa systemaattisen lähestymistavan organisaation riskienhallinnan (ERM) kehittämiseen. Viitekehys helpottaa keskeisten riskien tunnistamista ja arviointia. Eri riskialueisiin, kuten rahoitukseen, IT:hen ja vastuullisuuteen liittyvien riskien analysointi vaatii erityisosaamista, jota monialainen asiantuntijajoukkomme pystyy tarjoamaan. 

Yhdessä teknologiakonsultoinnin asiantuntijoidemme kanssa kehitämme liiketoimintaa tukevien tietojärjestelmien kontrolleja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan parantamiseksi. Teemme tiivistä yhteistyötä myös yritysjärjestelyjen ja strategian asiantuntijoidemme kanssa tarjoten erityisosaamistamme erityisesti listautumishankkeissa. 

Hallitus- ja tarkastusvaliokuntatyöskentelyn kehittämistä tukevat palvelumme tarjoavat monipuolisia itsearviointityökaluja, koulutusta, kokonaisvaltaisia arviointeja sekä asiakaskohtaista konsultointia.

Sisäinen tarkastus

Nykyaikainen sisäinen tarkastus tukee organisaation ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta- ja valvontajärjestelmien sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Forensic-palvelut

Prevent. Detect. Response. Autamme organisaatioita toimimaan eettisesti ja vaatimustenmukaisesti. Kehitämme asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä älykkäitä ratkaisuja väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi. Toteutamme väärinkäytös- ja taustaselvityksiä sekä teknistä forensiikkatutkintaa luottamuksellisesti ja ammattitaidolla. 

FS Advisory -palvelut

Tuemme finanssi- ja vakuutussektorin asiakkaitamme riskienhallintaan sekä muuttuvaan sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä. Olemme asiakkaidemme tukena erityisesti toisen ja kolmannen puolustuslinjan funktioiden tukemisessa, riskienhallinnan kehittämisessä sekä finanssialan sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Ulkoistettu whistleblower-kanava

Tarjoamme whistleblower-direktiivin vaatimukset täyttävän ilmoituskanavapalvelun ulkoistettuna kokonaisratkaisuna.

IT-tarkastus

IT-johtamiseen ja hallinnointiin sekä IT-tarkastukseen liittyvät palvelumme tukevat organisaatioiden ylintä johtoa. ​

IDAS - International Development Advisory Services

The developing world faces a number of critical challenges in strengthening the capacity of government, business and civil society to provide and deliver basic services and stimulate sustainable and inclusive growth.

Global implementation of the UN Sustainable Development Goals (SDGs) and Agenda 2030 will demand innovative and bold solutions to tackle these challenges.