Riskienhallinta

Riskienhallinta

Tuemme riskienhallinnan, sisäisen tarkastuksen ja valvonnan, forensiikan sekä hyvän hallinnoinnin kysymyksissä.

Tukea sisäisen tarkastuksen ja valvonnan, forensiikan ja hyvän hallinnoinnin kysymyksiin.

Riskien ennaltaehkäisyä ja havainnointikykyä

Toimintasi varmentamista, arvioimista ja kehittämistä

Tarjoamme yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille riskienhallintaan ja hyvään hallintoon liittyvää konsultointia. Tuemme riskienhallinnan, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja forensiikan kysymyksissä sekä hallitus- ja tarkastusvaliokuntatyöskentelyn kehittämisessä.

Eettiset toimintatavat, lain ja säännösten noudattaminen sekä väärinkäytösten ehkäiseminen ja erilaiset väärinkäytösselvitykset ovat nousseet yhä tärkeämmäksi riskienhallinnan alueeksi yhtiöiden ja toimintojen kansainvälistyessä.


Palvelumme

Ulkoistettu whistleblower-kanava

Tarjoamme whistleblower-direktiivin vaatimukset täyttävän ilmoituskanavapalvelun ulkoistettuna kokonaisratkaisuna.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja sisäinen valvonta

KPMG:n kokonaisvaltainen riskienhallinnan viitekehys tarjoaa systemaattisen lähestymistavan organisaation riskienhallinnan (ERM) kehittämiseen. Viitekehys helpottaa keskeisten riskien tunnistamista ja arviointia. Eri riskialueisiin, kuten rahoitukseen, IT:hen ja vastuullisuuteen liittyvien riskien analysointi vaatii erityisosaamista, jota KPMG:n monialainen asiantuntijajoukko pystyy tarjoamaan.

Sisäinen tarkastus

Nykyaikainen sisäinen tarkastus tukee organisaation ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta- ja valvontajärjestelmien sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Forensic-palvelut

Prevent. Detect. Response. Autamme organisaatioita toimimaan eettisesti ja vaatimustenmukaisesti. Kehitämme asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä älykkäitä ratkaisuja väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi. Toteutamme väärinkäytös- ja taustaselvityksiä sekä teknistä forensiikkatutkintaa luottamuksellisesti ja ammattitaidolla. 

Prosessien varmentaminen

Kehitämme liiketoimintaa tukevien tietojärjestelmien kontrolleja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan parantamiseksi.

IT-tarkastus

IT-johtamiseen ja hallinnointiin sekä IT-tarkastukseen liittyvät palvelumme tukevat organisaatioiden ylintä johtoa. 

Financial Risk Management

Tuemme finanssi- ja vakuutussektorin asiakkaitamme riskienhallintaan sekä muuttuvaan sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä. Olemme asiakkaidemme tukena erityisesti toisen ja kolmannen puolustuslinjan funktioiden tukemisessa, riskienhallinnan kehittämisessä sekä finanssialan sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Hallitus- ja tarkastusvaliokuntatyöskentelyn kehittäminen

Hallitus- ja tarkastusvaliokuntatyöskentelyn kehittämistä tukevat palvelumme tarjoavat monipuolisia itsearviointityökaluja, koulutusta, kokonaisvaltaisia arviointeja sekä asiakaskohtaista konsultointia.

Ota yhteyttä