Timo vastaa riskienhallintaan liittyvien palveluiden kehittämisestä ja tarjoamisesta kokonaisvaltaisesti eri toimialojen asiakkaille.

Timolla on lähes 25 vuoden kokemus tarkastusten, erityyppisten varmennustoimeksiantojen ja konsultointihankkeiden toteuttamisesta sekä johtamisesta yksityisellä ja julkisella sektorilla. 

Timon osaamisalueita ovat muun muassa sisäinen valvonta ja riskienhallinta (ml. prosessiriskien kartoittaminen) sisäinen tarkastus, liiketoimintaprosessien arviointi, ISAE 3402 -varmennustoimeksiannot, vakavaraisuuden hallinta (Basel III/Solvenssi II, CCR), viranomaishakemukset (toimiluvat, IRBA-hakemukset) sekä tietohallinnon (ml. IT-prosessit) arviointi. Timo on erityisesti perehtynyt Treasury- ja maksuliikenteen (SEPA, SWIFT), IT-järjestelmien auditointiin, tietovarastoinnin ja tietopalveluihin liittyvään tarkastamiseen ja konsultointiin.

 • IT sisäisessä tarkastuksessa
 • IT-neuvontapalvelut riskien konsultoinnissa
 • IT-riskien varmennus
 • Neuvontapalvelut
 • Pankki- ja rahoitustoiminta
 • Riskikonsultointi
 • Taloushallinnon riskienhallinta
 • Tilintarkastus
 • Varmennus
 • KTM, Vaasan yliopisto

 • CIA, CISA, CRISC, CRMA

 • Sisäiset tarkastajat ry

 • ISACA Finland Chapter