GRI 2-2 | 2-3 

I letos jsme při přípravě této zprávy vycházeli z mezinárodních standardů GRI pro vykazování udržitelnosti. Metodika GRI pomáhá organizacím vyhodnotit dopad na oblasti spojené s udržitelností, jako jsou změna klimatu, lidská práva, leadership nebo sociální problémy. Tuto metodiku používáme pro její komplexnost a provázanost se zájmy jednotlivých zainteresovaných stran.

Reportujeme za finanční rok 2022, tedy za období od 1. října 2021 do 30. září 2022, a tři samostatné právní jednotky:

  • KPMG Česká republika, s. r. o.,
  • KPMG Česká republika Audit, s. r. o.,
  • KPMG Legal s. r. o.

Pokud není uvedeno jinak, prezentujeme data za finanční rok. Zveřejněné údaje získáváme z interního systému a z měření jednotlivých oddělení a kanceláří. Data dále zpracovává CSR oddělení. Ke sledování uhlíkové stopy používáme metodiku vyvinutou KPMG International, která vychází z metodiky Greenhouse Gas Protocol.

Zprávu vydáváme každoročně od roku 2012. Tato byla připravena v souladu s mezinárodní metodikou GRI Standards.

Se zpětnou vazbou či případnými dotazy se obrátťe na oddělení CSR (csr@kpmg.cz) nebo Ivanu Pokornou.  

Další informace: GRI Index