Radek Halíček

Řídící partner KPMG v České republice

Další bouřlivý rok

GRI 2-14 | 2-24

Rok 2022 byl pro většinu z nás dobou, kdy se věci začaly po covidových opatřeních vracet k normálu. Bohužel Evropu zasáhla další nečekaná událost. Ruská agrese proti Ukrajině.

Naše firma věnovala mnoho energie a prostředků pomoci kolegům z ukrajinské kanceláře KPMG a jejich rodinám. Intenzivně jsme jim hledali ubytování i pracovní uplatnění v naší zemi. Vyhlásili jsme také celofiremní finanční sbírku, jejímž prostřednictvím jsme předali organizacím Člověk v tísni, Post Bellum a OPU 1,7 milionu korun na podporu Ukrajiny. Další prostředky a čas poskytli naši kolegové a partneři v řadě různých soukromých aktivit.

Jsem velmi rád, že se nám přes všechny celospolečenské výzvy daří pokračovat v práci pro naše klienty. Věřím, že podporovat je na cestě k úspěšné digitalizaci nebo zavedení ESG strategie přispěje k transformaci naší ekonomiky do úspěšnější a odolnější formy.

V letošním roce jsme obnovili program Cesta k udržitelnosti pro neziskové organizace a sociální podniky. Prostřednictvím mentoringu, servisních grantů a školení pomohli naši profesionálové více než stovce zapojených organizací k efektivnějšímu fungování. Jen v tomto roce jsme věnovali odborné pomoci přes 3 000 hodin práce.

Naši pracovníci jsou klíčem k úspěchu. Investujeme do jejich rozvoje a vytváříme pracovní prostředí, ve kterém se cítí příjemně. Vzhledem k tomu, že pravidelný pohyb je jedním z klíčů ke zdraví, těší mě, že se nám daří naši firmu rozhýbat. Pravidelně pořádáme výběhy s trenérem, účastníme se Pražské štafety a pořádáme dobročinný závod firemních týmů Extra míle, jehož výtěžek jsme věnovali mladým atletům z řad ukrajinských uprchlíků.

Všem kolegům děkuji za jejich nasazení a našim klientům za projevenou důvěru.