GRI  2-23 | 3-3 | 2-24


Naše práce pro klienty je velmi rozmanitá a různorodé jsou i naše týmy. Všechny zaměstnance ale spojují firemní hodnoty a zaměření na kvalitu. Integrita, etické jednání a transparentnost patří mezi základní pilíře naší činnosti. Jdeme příkladem a pomáháme k větší transparentnosti i našim klientům. 

Zásady práce na zakázkách

  

Pomáháme českému podnikání k úspěchu

GRI 2-28

Jsme partneři jak pro globální korporace, tak i lokální firmy a nevládní nebo neziskové organizace.

Vyhledáváme spolupráci se start-upy a menšími firmami, které nabízejí zajímavé technologie, např. v odvětví fintech nebo v pokročilé datové analytice.

Rozvíjíme poradenství v oblasti ESG a udržitelnosti, společně s klienty přispíváme k dalšímu rozvoji společnosti. Se sítí KPMG IMPACT budujeme udržitelnější budoucnost. 

Jsme členy více než 30 odborných a profesních organizací a zapojujeme se do činnosti expertních a pracovních skupin. Patříme například do aliance Byznys pro společnost, která se zaměřuje na šíření principů CSR a udržitelného podnikání v České republice. V roce 2021 jsme vstoupili do České rady pro šetrné budovy, která sdružuje firmy podporující novou výstavbu i renovace na základě principů udržitelnosti. 

Předáváme své know-how

Naše expertní týmy pravidelně diskutují o trendech, potřebách i výzvách, kterým trh čelí. Své know-how předáváme odborné veřejnosti ve studiích, na konferencích a odborných setkáních.

To nejdůležitější z oblasti daní, účetnictví, legislativy a práva shrnuje bezplatný servis Daňové a právní aktuality, který dostává každý měsíc do svých e-mailových schránek několik tisíc odběratelů. Každoročně také vydáváme studii zákaznické zkušenosti a žebříček 100 nejlepších zákaznických zkušeností v Česku. V roce 2022 jsme studii pojmenovali „Dokonalá souhra“ a upozornili na to, že firmy využívají velké množství systémů, procesů a kanálů, které potřebují propojit tak, aby zákazník vyřídil vše hladce a bezstarostně. 

Sledujeme zákaznickou spokojenost

Spokojenost klientů je pro nás klíčová, a proto neustále zdokonalujeme své služby a zavádíme nové přístupy v řízení zákaznické spokojenosti, tzv. Client Insights.

Prostřednictvím Client Insights získáváme od klientů zpětnou vazbu na naši práci. Využíváme dva nástroje: hodnocení zakázky a hodnocení spolupráce, jejichž prostřednictvím zjišťují dojmy klientů osobně partneři KPMG. Zpětná vazba nám pomáhá se zlepšovat a zůstávat tak pro klienty jasnou volbou. Budování dlouhodobých vztahů založených na vzájemné důvěře je jedním z pilířů obchodní strategie KPMG. 

KPMG Hotline a etický kodex

GRI 2-26

Všichni zaměstnanci i jakákoliv třetí strana mohou využít etickou linku KPMG Hotline ke sdělení problému nebo stížnosti na neetické jednání.

Pro úspěšné a udržitelné podnikání je klíčová firemní kultura a její hodnoty, které shrnuje etický kodex.