GRI 2-6

KPMG je globální síť nezávislých firem, která působí ve 143 zemích světa. Zaměstnává přes 265 000 profesionálů se znalostmi z různých odvětví a nabízí služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva.

Naše vize

Baví nás být součástí úspěchu našich klientů. Jsme hrdí na značku KPMG i na to, kam jako firma směřujeme.

Chceme být atraktivním zaměstnavatelem pro absolventy vysokých škol, dělat skvělou práci pro úspěšné společnosti a stát se tak vyhledávaným partnerem, který dodává ty nejlepší služby v oboru.

Lidé v KPMG vytvořili jedinečnou firemní kulturu, která stojí na pevných hodnotách. Jsme šetrní k životnímu prostředí a pomáháme organizacím k udržitelnosti.

Jsme společnost, která staví na výjimečnosti svých lidí. Nebojíme se být jiní než ostatní. Klíčová je pro nás důvěra veřejnosti. Chceme být jasnou volbou pro klienty i zaměstnance. 

KPMG v České republice

GRI  2-1 | 2-2 | 

KPMG v České republice poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva již 30 let. Mezi její klienty patří významné české i zahraniční firmy, veřejný sektor i neziskové organizace.

1990 – KPMG zakládají František Dostálek a Jan Žůrek. 

1991 – KPMG provádí v rámci privatizace první audity a zasazuje se o vznik daňových zákonů ve svobodném Československu. Firma se rychle rozrůstá. Kromě Prahy brzy vznikají pobočky také v Brně, Jablonci a Českých Budějovicích.

1996 – V KPMG pracuje už téměř 500 zaměstnanců.

2010 – Firma zakládá advokátní kancelář KPMG Legal

2015 – KPMG má 900 zaměstnanců a její tržby přesahují 1,4 miliardy korun.

2016 – Firma získává titul TOP Odpovědná firma 

2022 – Řídící partner KPMG Radek Halíček je zvolen předsedou a řídícím partnerem sítě KPMG ve střední a východní Evropě (CEE)

V hospodářském roce končícím 30. září 2022 poskytovala KPMG v České republice služby zákazníkům prostřednictvím tří provozních společností:

 • KPMG Česká republika, s. r. o. (založena v roce 1990),
 • KPMG Česká republika Audit, s. r. o. (založena v roce 1993),
 • KPMG Legal s. r. o., advokátní kancelář (založena v roce 2010).

Sídlo všech společností KPMG v České republice je v Praze v Pobřežní ulici 648/1a. Společnosti
KPMG ČR a KPMG ČR Audit mají kanceláře také v Brně, Českých Budějovicích a Ostravě (více zde).

Finanční ukazatele

GRI 201-1

V hospodářském roce končícím 30. září 2022 společnosti KPMG Česká republika, s. r. o., KPMG Česká republika Audit, s. r. o., a KPMG Legal s. r. o., advokátní kancelář, vykázaly po eliminaci vzájemných vztahů celkové tržby za poskytnuté služby ve výši 2 150 mil. Kč (minulý hospodářský rok – 1 979 mil. Kč) a celkový provozní zisk ve výši 343 mil. Kč (minulý
hospodářský rok – 368 mil. Kč).

Vedení a organizační struktura

    

GRI 2-9 |2-11 | 2-12 |2-14

Řídící partner

Řídící partner odpovídá za vedení Řídícího výboru. Zajišťuje, aby jeho členové dostávali přesné, včasné a jasné informace. Řídícím partnerem všech společností sítě KPMG v České republice je od fiskálního roku 2017 JUDr. Ing. Radek Halíček.

Řídící výbor (Management Committee)

 

Řídícím orgánem společnosti je Řídící výbor (Management Committee), který zodpovídá za dlouhodobý udržitelný růst společnosti. Zajišťuje organizační vedení, stanovuje strategii společnosti, dohlíží na její implementaci a porovnává skutečně dosažené výsledky s podnikatelským plánem.

Řídící výbor má šest členů, v hospodářském roce 2022 jimi byli:

Radek Halíček

řídící partner, partner odpovědný za daňové a právní poradenství

Petr Škoda

zástupce řídícího partnera, COO

 

Carolyn Břečťanová

partnerka odpovědná za řízení rizik a kvality

Petr Bučík

partner odpovědný za Management Consulting

Pavel Kliment

partner odpovědný za Risk Consulting a Deals

Jindřich Vašina

partner odpovědný za audit

Partneři

Partneři mají na starost strategii firmy a dohled nad jejím prováděním. Pravidelně přezkoumávají oblasti, které mají pro firmu zásadní význam. Patří mezi ně provozní a finanční výkonnost, roční obchodní plány a rozpočty, nové obchodní návrhy, marketing, vývoj nových technologií a metodik práce, odměňování lidí nebo řízení rizik. 

Poskytované služby KPMG v České republice

GRI 2-6

Audit

Audit KPMG poskytuje důvěryhodnou a přehlednou zprávu o finančním stavu společnosti. Sektorově zaměřené týmy využívají detailní znalost průmyslových odvětví i datovou analýzu. Do jejich specializace patří finanční sektor, nemovitosti, energetika, průmyslové podniky, retail, automobilový průmysl a telekomunikace. Audit KPMG má k dispozici know-how pojistných matematiků, daňových poradců, forenzních auditorů, oceňovatelů či pracovníků IT. 

 

Daňové poradenství

Daňový systém prochází na mezinárodní i lokální úrovni dynamickými změnami. Náš tým daňových poradců sleduje legislativní vývoj, judikaturu i změny v přístupu finanční správy. Úzce spolupracuje s právníky a advokáty z naší advokátní kanceláře KPMG Legal. Díky rozsáhlým znalostem účetní a daňové legislativy a napojení na ostatní členské firmy celosvětové sítě KPMG poskytují naši daňoví specialisté komplexní poradenství včetně řady specializovaných služeb. 

 

Právní služby

Advokátní kancelář KPMG Legal se zaměřuje na korporátní právo, transakční poradenství, regulatorní problematiku, právo a technologie, pracovní právo, veřejné zakázky a PPP, rodinné firmy a nástupnictví, soudní a rozhodčí řízení a v neposlední řadě i na daňové litigace. Poskytuje služby českým i mezinárodním klientům ze všech odvětví. Vedle tradičních služeb nabízí naše advokátní kancelář i právní poradenství specializovaného charakteru, které se buď úzce váže na jiné služby, jež advokátní kanceláře běžně neposkytují, nebo vyžaduje zvláštní expertizu, například v oblasti investičních fondů. 

 

Poradenské služby: Management Consulting

Naši konzultanti umí propojit znalosti, data a technologie. Nabízí měřitelné výsledky a přináší lokální zkušenosti s globálním rozhledem. Náš tým tvoří specialisté na finance, energetiku, telekomunikace, veřejný sektor, výrobní společnosti, sportovní poradenství a další oblasti. Technologický rozvoj mění zavedené obchodní modely a firmy čelí geopolitickým i makroekonomickým změnám. Musí získat konkurenční výhodu a zároveň se vypořádat s úspornými opatřeními. Náš tým poradců jim v tom pomáhá. 

 

Poradenské služby: Deals

Poradci v Deals uvažují jako investoři a aktivně hledají příležitosti pro nákup, prodej, partnerství, investice nebo zvýšení efektivity. U každého projektu zvažují všechny byznysové aspekty, využívají analytické nástroje a zohledňují specifika jednotlivých odvětví. Deals poskytuje nestranné a na zdrojích financování nezávislé poradenství a služby zkušených odborníků s hlubokou znalostí lokálního trhu. Využívá zázemí celosvětové sítě poradenských společností KPMG a know-how více než tisícovky expertů ve více než 50 zemích. 

 

Poradenské služby: Risk Consulting

Řízení rizik je strategickým a zásadním předpokladem pro úspěšné podnikání. V centru stále se zvyšujících geopolitických, reputačních a regulačních rizik stojí společnosti, které hrozbám musí čelit. Aby se firmy mohly s těmito riziky úspěšně vypořádat, potřebují implementovat efektivní procesy řízení rizik do rozhodovacího procesu. S tím jim pomůže tým více než stovky profesionálů. Najdete mezi nimi specialisty na regulatorní požadavky, řízení finančních, operačních a IT rizik, dále odborníky na interní audit, vyšetřování podvodů, pojistnou matematiku, ESG, udržitelnost a další oblasti. 

 

Vedení účetnictví a mzdové agendy

Oddělení účetnictví přizpůsobuje služby specifickým potřebám našich klientů a pomáhá jim tak snižovat náklady. Poradí, jak efektivně vést účetnictví a mzdovou agendu a lépe řídit podnikání. Oddělení poskytuje služby finančního účetnictví a manažerského reportingu. Formou outsourcingu může plně převzít mzdovou agendu, od výplaty čistých mezd až po vyřízení veškeré související administrativy. Zpracování mezd dokážou naši účetní flexibilně navázat na interní procesy klienta. Zajistí i administrativní podporu, například zpracování platebních příkazů, faktur, statistických výkazů nebo podkladů pro vyúčtování cestovních výloh.

 

V České republice se systematicky věnujeme těmto sektorům:

 • finanční služby (bankovnictví, pojišťovnictví a investiční fondy),
 • energetika,
 • výrobní a průmyslové podniky,
 • stavebnictví a nemovitosti,
 • maloobchod a spotřební zboží,
 • automobilový průmysl,
 • doprava a logistika,
 • rodinné firmy,
 • telekomunikace,
 • veřejná správa.

 

Důležitou roli sehrávají rovněž tzv. Foreign desks (German, Korean, Japanese a Chinese desks), v nichž kolegové z příslušných zemí pomáhají rozvíjet vztahy se zahraničními investory působícími v ČR. 

Globální síť KPMG International

  

Naší ambicí je, aby KPMG stále rostla a zároveň byla nejdůvěryhodnější poradenskou společností. Chceme tedy být zaměstnavatelem první volby, uznávaným odborníkem, respektovaným auditorem a odpovědným lídrem v oboru.

Bill Thomas
předseda KPMG International

Každá členská společnost celosvětové sítě KPMG je právně samostatná a oddělená jednotka, která odpovídá za své řízení a kvalitu služeb. Může užívat jméno, značku a metody KPMG, pokud se zaváže k dodržování globálních hodnot KPMG.

KPMG International provozuje svou činnost ve prospěch globální sítě členských společností KPMG, ale nezajišťuje odborné služby klientům. Ty poskytují výhradně členské společnosti.

Jedním z nejdůležitějších cílů KPMG International je pomáhat členským společnostem při poskytování auditorské, daňové a poradenské služby klientům na vysoké úrovni. KPMG International například stanovuje jednotné standardy práce nezávislých členských společností a napomáhá v jejich zavádění a dodržování. KPMG International zajišťuje, aby se ve všech členských firmách dodržovala interní pravidla ve prospěch společné značky, a snaží se tak přispívat k trvalé udržitelnosti skupiny jako celku.

Všechny členské firmy jsou povinny dodržovat korporátní politiku a pravidla zahrnující standardy kvality.

Struktura postavená na členských firmách posiluje globální strategii KPMG International, zajišťuje dodržování hodnot a stejnou úroveň poskytovaných služeb napříč všemi světovými trhy. Tento přístup přináší kontinuální možnost sdílet znalosti a zkušenosti mezi našimi odborníky po celém světě.

Uvedené finanční informace představují kombinované informace o nezávislých členských společnostech KPMG přidružených k KPMG International Limited.