GRI 2-23 | 2-24

Přístup KPMG k udržitelnosti a společenské odpovědnosti vychází z témat, která jsou pro naše podnikání klíčová teď i do budoucna. Aktivity společenské odpovědnosti se tak staly nedílnou součástí fungování všech našich oddělení. 

Hlásíme se ke globálním cílům udržitelného rozvoje (SDGs).

GRI 2-24

Cítíme, že jako znalostní a dovednostní organizace můžeme nejvíce přispět v oblasti vzdělávání. Vnímáme, že cíl „Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny“ je klíčový faktor pro všech 17 cílů. Vzdělávání a celoživotní učení znamenají jízdenku z chudoby k úspěchu a pomáhají proti nestabilitě a nerovnosti. Prostřednictvím interních i externích programů přispíváme k rozvoji vzdělanosti v české společnosti a prohlubujeme znalosti a dovednosti svých zaměstnanců, ze kterých mohou těžit naši klienti. Zároveň tak přispíváme i k plnění dalších cílů udržitelného rozvoje. 

Skupiny, se kterými vedeme dialog, a klíčová témata

GRI  2-29 | 3-2

Řešíme dopady svého podnikání na společnost, ekonomiku a životní prostředí. Udržujeme kontakt s jednotlivými zájmovými skupinami a v řadě důležitých témat s nimi v oblasti udržitelného podnikání spolupracujeme.