Radek Halíček

Řídící partner KPMG Česká republika

Poučný rok

GRI 102-14

Nebyl to jednoduchý rok, ale naučili jsme se novým pracovním návykům. Mnozí z nás před pandemií pracovali na dálku spíše výjimečně, přesto jsme přizpůsobili práci v domácím prostředí požadavkům klientů, týmů i sobě samým až překvapivě rychle.

Osobní kontakt s kolegy i klienty je důležitý pro naši firemní kulturu, interní vzdělávání, vytváření vztahů a neformální diskuze, z nichž často vzejdou ty nejlepší nápady. Do budoucna proto budeme kombinovat práci z kanceláře a virtuální spolupráci. Chceme zajistit dostatečnou flexibilitu ale zároveň kvalitní servis našim klientům, rozvíjení obchodních vztahů a předávání znalostí, dovedností i pracovních návyků. V tom je osobní kontakt nenahraditelný.

Těší mě, že udržitelnost je čím dál tím důležitějším tématem nejen pro naše zaměstnance. Tento trend potvrzuje i rostoucí zájem klientů, kterým mimo jiné pomáháme nastavovat strategie ESG, facilitujeme stakeholder dialog nebo je podporujeme při nefinančním reportingu.

Děkuji všem kolegyním a kolegům za jejich práci a nasazení. Věřím, že v dalším fiskálním roce se budeme moci více setkávat osobně.