KPMG och Mentor Sverige inleder partnerskap

KPMG strävar att bidra till och engagera oss i vårt samhälle och omgivning.

KPMG strävar att bidra till och engagera oss i vårt samhälle och omgivning.

Mathias Arvidsson

Vad gör ni på KPMG?
KPMG är ett av världens ledande kunskapsföretag, vi levererar tjänster inom rådgivning, skatt och revision. I år firar KPMG i Sverige 100 år; allt sedan starten 1923 har vi varit en trygghet för våra kunder i den snabbrörliga värld de verkar i. Vi bidrar med kunskap och insikter som driver såväl vårt eget företag som våra kunders affärer framåt. Vår roll har alltid varit densamma, att vara den tillförlitliga rådgivaren som söker svar, utvecklar och presenterar lösningar som formar grundläggande strukturer för näringslivet, samhället och vår omvärld. I Sverige är vi cirka 1650 kollegor och en del av KPMG:s globala nätverk på drygt 265 000 medarbetare i 143 länder. 

Vårt samarbete sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det började med att ni var revisorer till Mentor och nu växlar upp samarbetet med oss. 
Vad var det hos Mentor som fångade ert intresse?
Ja, det stämmer. KPMG har varit med sedan starten år 1996. Mentor Sverige är en stabil organisation med mycket erfarenhet, stor räckvidd och därmed en perfekt partner till oss. Vi ser fram emot att nu kunna engagera oss djupare i Mentors verksamhet för att tillsammans ge unga människor bättre förutsättningar för en mer hälsosam framtid. 

Hur kommer medarbetarna att kunna engagera sig i Mentors verksamhet?  
Genom partnerskapet får våra medarbetare möjlighet att engagera sig i mentorprogrammet och i ett antal av Mentors övriga aktiviteter som riktar sig mot ungdomar. För KPMG är ständigt lärande en nyckelkomponent för långsiktig framgång, och vi ser mentorskapet och kontakt med ungdomar i vårt samhälle som en ömsesidig utvecklingsmöjlighet. Vi lär oss av varandra och medarbetaren får både möjlighet att stötta en annan person och själv ta med sig lärdomar.

Varför är det viktigt för KPMG att arbeta med social hållbarhet? 
KPMG strävar att bidra till och engagera oss i vårt samhälle och omgivning. Eftersom ungdomar är vår framtid har det sedan länge varit en viktig målgrupp för oss. Genom partnerskapet med Mentor ser vi på KPMG en möjlighet hjälpa fler ungdomar att våga tro på sig själv och på sina drömmar. Vi är dessutom övertygade om att stöd och mentorskap till Sveriges ungdomar på sikt leder till fler arbetstillfällen och stärkt välfärd i vårt samhälle.

Varför borde unga intressera sig för revision, skatt och rådgivning? 
KPMG är en arbetsplats för människor som vill göra skillnad. Vi stöttar en stor bredd av företag, från de största internationella börsbolagen till små och medelstora ägarledda företag. Vi bidrar till att skapa trygghet och stabilitet mellan aktörer i näringslivet samt att marknadens förtroende för våra kunder upprätthålls. Därmed skapar vi förutsättningar för sunda affärer, god kontroll och effektiv styrning. Vi erbjuder en spännande och mångsidig arbetsplats där våra medarbetare gör skillnad och skapar värde för individ, kund och samhälle.