Håkan Nilsson

Manager, Financial Risk Management

KPMG i Sverige

Håkan är jurist med flerårig erfarenhet av bland annat regulatoriska och styrelsefrågor inom banksektorn.

Håkan har 22 års erfarenhet som jurist varav åtta inom banksektorn där han arbetat med regulatoriska frågor, internjuridik (kredit-, obestånd-, avtalsrätt) och styrelsefrågor. Sedan 2011 har Håkan specialiserat sig på regelefterlevnad avseende bankers tillståndspliktiga verksamhet där arbetet har innefattat ett övergripande ansvar för bankens regelverk innebärande bland annat:

  • granskning och rapportering av regelefterlevnad
  • GAP-analyser av nya regelverk med implementeringsansvar
  • kontakter med tillsynsmyndigheter i olika ärenden
  • rådgivning och utbildning.

Håkan har under flera år varit Complianceansvarig, Centralt funktionsansvarig enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt varit Dataskyddsombud.

  • Internal Audit, Risk and Compliance Services
  • Rådgivning
  • Jur.kand. Lunds universitet 1997

  • SwedSec licens - värdepapper 2011