Mikael Lind

Ansvarig för revision inom kommuner

KPMG in Sweden