Veronica Hedlund Lundgren

Ansvarig för revision inom regioner samt internrevision

KPMG in Sweden