Anna Hallström

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

Anna är skattespecialist och började ursprungligen på KPMG under 2014. Hon har sedan dess spenderat ett par år på ett börsnoterat bolag men återvände till KPMG 2024. Anna arbetar idag brett med nationella och internationella bolagsskattefrågor men är särskilt inriktad på tax reporting och tax compliance.

  • Skatt
  • Juristexamen, Stockholms universitet

  • Auktoriserad skatterådgivare

  • Medlem i FAR