Emil Adamsson

Konsult

KPMG i Sverige

Emil arbetar framför allt med IFRS-relaterade redovisningsfrågor som rör både löpande rådgivning åt företag och implementering av redovisningsstandarder. Han brinner för att hitta smidiga lösningar på företags redovisningsproblem och för att illustrera kvantitativa effekter av införande av redovisningsstandarder och användande av olika redovisningsmetoder, inte minst i Excel.

  • Adoption of IFRS
  • Finansiell rapportering och kvalificerade redovisningstjänster
  • Lagstiftning
  • Redovisningsregelverk
  • Risk Consulting
  • Rådgivning
  • Master of Science in Accounting and Financial Management, Handelshögskolan i Stockholm

  • Bachelor of Science in Business Administration, Linköpings universitet