Assurance - Romania

Assurance - Romania

Complexitatea ne motivează.

Complexitatea ne motivează.

Este evident că auditul situațiilor financiare poate oferi informații comerciale extrem de valoroase. Dar, din ce în ce mai mult, liderii în domeniul afacerilor au nevoie și pot beneficia de o asigurare care depășește granițele auditului extern tradițional.

A stabili ce riscuri merită asumate este o acțiune care prin ea însăși este o provocare. Dacă însă se iau decizii în baza unor informații, sisteme sau procese care sunt inexacte, ambigue sau pur și simplu necunoscute, managementul riscului devine expunere la risc. În calitate de auditori, abordăm cu aceeași rigoare, seriozitate și profesionalism numeroasele domenii ale activității dumneavoastră care pot fi cuantificate și măsurate. La fel de important, în lipsa nivelului corespunzător de „assurance”, este dificil de stabilit dacă guvernanța și managementul riscului sunt adecvate. Aceasta implică în egală măsură capitalizarea noilor oportunități în afaceri precum și reducerea riscului. Dacă suntem deja implicați în auditul situațiilor dumneavoastră financiare, atunci informațiile și înțelegerea activităților dumneavoastră de care beneficiem pot fi folosite în mod rapid și eficient. Sunteți deja familiarizați cu abordarea noastră bazată pe cooperare și capacitatea de a lucra eficient cu dumneavoastră.  Pe de altă parte, chiar dacă nu am lucrat împreuna până acum, cunoștințele noastre tehnice și experiența în domeniu ne vor ajuta să ne apucăm de lucru rapid și să adăugăm valoare.   

Nevoia de ”assurance” a clienților noștri este uneori unică. Aproape întotdeauna aceștia pot beneficia de capacitatea noastră de a asigura mixul adecvat de competențe ale experților noștri în domeniul fiscalității, dezvoltării durabile, tehnologiei și investigațiilor de fraudă, până la profesioniștii în tranzacții și restructurări. Câteva întrebări pe care le-ați putea ridica sunt:

 • Aveți nevoie de o asigurare suplimentară înainte de efectua o achiziție, sau aveți nevoie să reduceți riscul de pierdere de capital sau de faliment după achiziție?
 • Sunteți convinși că sistemul dumneavoastră de controale interne rezistă în fața unei examinări minuțioase, răspunde reglementărilor, este corespunzător mărimii companiei/grupului sau riscului de afaceri?
 • Sunteți implicat în restructurarea unei companii (fuziuni, divizări, lichidări), și aveți nevoie de asistență în domeniul financiar și contabil?
 • Ați achiziționat o companie și doriți să armonizați politicile contabile și să integrați raportarea financiară a companiei achiziționate?
 • Aveți o problemă contabilă dificilă din punct de vedere tehnic pe care nu o puteți rezolva in cadrul companiei?
 • V-ar ajuta o ”asigurare” crescută în legătură cu generarea, prelucrarea sau contabilizarea veniturilor, la identificarea oportunităților de creștere a profitului sau lichidităților sau a elementelor de risc ce pot conduce la pierderea veniturilor și apariția unor deficiențe în controale?
 • Aveți nevoie de o ”asigurare” crescută în legătură cu deciziile investiționale ale băncii dumneavoastră, ale consiliului de administrație sau acționarilor, în legătură cu calitatea datelor folosite sau a performanțelor, comparativ cu bugetele stabilite?
 • Aveți nevoie de o ”asigurare” crescută în legătură cu procesele, sistemele și controalele care generează datele ce urmează a fi transmise autorităților de reglementare sau de siguranță în legătură cu informațiile și datele ce urmează a fi transmise acestor autorități?
 • Vă solicită băncile finanțatoare un raport independent de ”asigurare” în legătură cu respectarea termenilor de creditare?
 • Aveți nevoie de o ”asigurare” etică în legătură cu procesele și controalele aferente lanțului dumneavoastră de aprovizionare pentru a evita vătămarea reputației?
 • În cazul în care raportați performanțele dumneavoastră în domeniul durabilității în raportul anual sau într-un raport separat privind Responsabilitatea Socială Corporativă, aveți nevoie de o opinie independentă pentru principalele dumneavoastră părți interesate?

Mai mult despre KPMG în România