Ordinul nr. 2048/2022 (“Ordinul 2048”) emis de Ministerul Finanțelor Publice care a transpus prevederile Directivei 2021/2101/UE privind raportarea publică pentru fiecare țară în parte (“Directiva”) a fost modificat de Ordinul 1730/2023 (“Ordinul 1730”) publicat în Monitorul Oficial nr. 559/2023, prin care sunt aduse clarificări regulilor deja existente care au început să fie aplicabile începând cu 1 ianuarie 2023.

Obligații de raportare a grupurilor internaționale de societăți cu prezență în România

Una din modificările aduse de Ordinul 1730 se referă la obligația de raportare în România a filialelor din România controlate de către o societate mamă finală din alt stat membre UE/stat terț. Astfel, se clarifică faptul că obligațiile de raportare conform Directivei vor fi aplicabile doar entităților din România controlate de o societate mamă finală situată într-un stat terț. Reaminim faptul că textul inițial legislativ nu făcea distincție între obligațiile de raportare în România ale grupurilor cu deținere finală într-un stat membru UE sau într-un stat terț, astfel încât exista interpretarea potrivit căreia orice subsidiară din România a unui grup internațional de companii ar fi avut obligații de raportare conform prevederilor Ordinului 2048.

De asemenea, se clarifică faptul că în cazul unui grup de companii cu societatea mamă într-un stat terț, obligația de publicare a raportului poate fi îndeplinită de orice entitate din grup care intră sub incidența regulilor Directivei.

Calculul cifrei de afaceri

Potrivit Ordinului 1730, în cazul în care reglementările contabile în baza cărora se întocmesc situațiile financiare nu definesc indicatorul cifra de afaceri netă, veniturile care trebuie luate în considerare în scopul prezentei raportări sunt veniturile definite de Standardele de Raportare Financiară Internațională (IFRS) sau de standarul de raportare financiară în baza căruia se întocmesc situațiile financiare anuale. Cu titlu de exemplu, ar însemna că entitățile din România care întocmesc situații financiare conform standardelor locale de contabilitate (de exemplu, Ordinul 1802/2014), calculează cifra de afaceri netă luând în considerare veniturile înregistrate potrivit acestor reglementări contabile.

Termene de raportare

Ordinul 1730 reconfirmă faptul că primul raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit va include informații aferente anului 2023, având ca termen de depunere data de 31 decembrie 2024 (pentru entitățile având exercițiul financiar egal cu anul calendaristic), atât timp cât sunt îndeplinite cerințele privind cifra de afaceri netă consolidată pentru anii 2022 și respectiv, 2023.

În același timp, Ordinul 1730 confirmă faptul că, în cazul unei entități raportoare cu exercițiu financiare diferit de cel al societății-mamă, societatea raportoare va întocmi raportul care corespunde exercițiului financiar al societății mamă și nu propriului exercițiu financiar.

Extinderea regulilor aplicabile entităților stabilite în UE

Ca o prevedere adițională față de textul Directivei, Ordinul 1730 menționează că orice referire la entități din Uniunea Europeană va include și entități stabilite în statele făcând parte din Spațiul Economic European (Norvegia, Islanda si Lichtenstein).

În termeni practici, acest lucru ar putea avea implicații asupra formatului de prezentare a informațiilor din raport – mai exact, separat la nivelul acestor jurisdicții și nu la nivel agregat conform regulii aplicabile jurisdicțiilor non-UE și de asemenea la stabilirea obligațiilor de raportare în cazul unui grup de companii având societatea mamă într-un stat făcând parte din SEE.

Formatul de raportare

În acest sens, Ordinul 1730 menționează că în scopul prezentei raportări se va utiliza formatul folosit pentru raportarea conform Directivei 2013/34/UE (raportarea pentru fiecare țară în parte, implementată în România prin OUG 42/2017, pentru care se foloseste formularul R404). 

Comentarii KPMG

Considerăm că, deși anumite aspecte importante referitoare la raportarea publică pentru fiecare țară în parte au fost lămurite prin Ordinul 1730 (cum ar fi obligația de raportare în România doar a entităților având societatea mamă într-un stat terț), există în continuare neclarități legat de aplicabilitatea anumitor prevederi, cum ar fi:

  • Clarificarea noțiunii de prejudicii grave poziției comerciale - Considerăm că ar fi în continuare nevoie de detalii suplimentare privind condițiile în care s-ar putea aplica opțiunea de a amâna publicarea anumitor informații solicitate de Directivă, ce informații ar trebui să prezinte companiile pentru a-și argumenta alegerea precum și dacă ar fi nevoie de anumite estimări în care să reiasă impactul negativ al publicării informațiilor respective.
  • Formatul de raportare – În acest sens, Ordinul 1730 menționează că în scopul raportării publice conform prevederilor Directivei se va utiliza formatul stabilit de Comisia Europeană pentru raportarea non-publică pentru fiecare țară în parte (potrivit Directivei 2013/34/UE). Totuși, în baza informațiilor disponibile, înțelegem că formularele de raportare publică vor fi redactate de Comisia Europeană doar în al treilea trimestru al anului 2024. Având în vedere faptul că primul an de raportare a informațiilor potrivit cerințelor Directivei se referă la anul 2023, cu termen de raportare cel târziu până la data de 31 decembrie 2024, considerăm că ar putea exista posibilitatea ca modelul de formular emis de Comisia Europeană să difere față de cel utilizat pentru raportarea din România, ce ar putea duce, cel puțin în prima perioadă de raportare, la o raportare neuniformă și respectiv la o lipsă de comparabilitate între raportările depuse de același grup multinational în jurisdicții diferite.

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte