Reguli cu privire la raportul pentru fiecare țară în parte

Reguli cu privire la raportul pentru fiecare țară

Contribuabilii care fac parte din grupuri de întreprinderi multinaționale al căror venit consolidat total este mai mare de 750.000.000 euro, trebuie să depună notificarea cu privire la calitatea acestora în cadrul grupului de întreprinderi multinaționale, respectiv identitatea și rezidența fiscală a societății raportoare (Formularul R405). De asemenea, în anumite situații, contribuabilii trebuie să depună și raportul pentru fiecare țară în parte (Formularul R404), raportare complexă care necesită timp de pregătire și informații ample de la firmele din cadrul grupului.

1000

Contribuabilii care fac parte din grupuri de întreprinderi multinaționale al căror venit consolidat total este mai mare de 750.000.000 euro, trebuie să depună notificarea cu privire la calitatea acestora în cadrul grupului de întreprinderi multinaționale, respectiv identitatea și rezidența fiscală a societății raportoare (Formularul R405). De asemenea, în anumite situații, contribuabilii trebuie să depună și raportul pentru fiecare țară în parte (Formularul R404), raportare complexă care necesită timp de pregătire și informații ample de la firmele din cadrul grupului.

În data de 9 iunie 2017, a intrat în vigoare OUG 42/2017, care prevede obligativitatea transmiterii anuale a raportului pentru fiecare țară în parte de către grupurile de întreprinderi care au un venit consolidat total mai mare de 750.000.000 euro. Astfel, ca urmare a implementării acestei obligații, în data de 24 octombrie 2017 a fost publicat Ordinul 3049/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului R404 “Raportul pentru fiecare țară în parte” și al formularului R405 ”Notificare privind calitatea entității constitutive a grupului de întreprinderi multinaționale, respectiv privind identitatea și rezidența fiscală a societății raportoare a grupului de întreprinderi multinaționale”.

Notificarea trebuie depusă în mod obligatoriu de către contribuabili până în ultima zi a anului fiscal de raportare al grupului din care fac parte, dar nu mai târziu de termenul limită de depunere a declarației anuale privind impozitul pe profit ("D101") a contribuabilului respectiv pentru anul fiscal precedent. Totodată, contribuabilii au obligația depunerii raportului pentru fiecare țară în parte (i) în cazul în care societatea-mamă finală a grupului nu este obligată să prezinte un raport pentru fiecare țară în parte în jurisdicțiile în care își are rezidența fiscală sau (ii) în cazul în care România nu are încheiat un acord bilateral de schimb automat de informații cu jurisdicția fiscală în care grupul alege să depună / a depus raportul pentru fiecare țară în parte (și acesta este cazul țărilor non-UE). Termenul de depunere a acestei raportări este de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de întreprinderi multinaționale.

Termenele limită de depunere pentru notificare și raportarea țară cu țară sunt aliniate cu închiderea anului fiscal (”FY”) al grupului, respectiv al societății

Termene limită de depunere pentru notificare și raportarea țară cu țară

ATENȚIE!

  1.  România are încheiate acorduri de schimb automat de informații cu un număr de 57 de jurisdicții fiscale, însă doar 28 dintre acestea sunt acorduri bilaterale (respectiv acordurile încheiate cu Statele Membre ale Uniunii Europene). Astfel, în cazul în care societatea mamă a grupului depune raportarea pentru fiecare țară în parte în jurisdicții fiscale precum SUA, Japonia, China și nu mai există altă societate care depune raportarea într-un stat membru al Uniunii Europene, contribuabilii care au rezidența fiscală în România au obligația depunerii raportului pentru fiecare țară în parte în România.
  2. Depunerea cu întârziere a raportării țară cu țară se sancționează cu amendă între 30.000 lei și 50.000 lei, iar nedepunerea se sancționează cu amendă între 70.000 lei și 100.000 lei, ceea ce reprezintă o amendă considerabil de mare pentru contribuabili, comparativ cu amenzile uzuale.
  3. Unii contribuabilii care au anul fiscal diferit de cel calendaristic și nu au reușit să depună până în acest moment raportul pentru fiecare țară în parte încă mai au timp să depună această raportare. De exemplu, pentru un contribuabil cu anul fiscal 1 aprilie 2017 – 31 martie 2018, termenul limită de depunere a raportului pentru fiecare țară în parte pentru anul fiscal aferent este 31 martie 2019.

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte