• 1000

Jeszcze więcej nakładów na technologie.

Dyrektorzy generalni z Polski w badaniu przeprowadzonym w połowie 2022 roku uznali, że przełomowe zmiany technologiczne to ryzyko, które ma największy wpływ na bieżącą sytuację ich firm. Praca zdalna pokazała, że wiele procesów można wykonać efektywniej w sposób elektroniczny. Nawet jeśli niektóre firmy jeszcze tego nie zrobiły, to cyfryzacji w określonych obszarach może z czasem wymagać od nich regulator. Przykładem są e-faktury, których wykorzystanie stanie się obowiązkiem prawnym już od 2024 roku. Również w obliczu nowych obowiązków związanych z raportowaniem kwestii ESG, nowe technologie i systemy informatyczne są niezbędne do śledzenia wpływu firmy na środowisko i społeczeństwo. Pozwalają również na ograniczenia szkodliwej działalności.

Wykres: Zakup technologii w 2022 roku wyniósł 72% (wzrost o 8% od 2021 roku). Poziom inwestycji w rozwój umięjętności pracowników w 2022 wyniósł 28% (spadek o 8% w stosunku do 2021 roku)

Źródło: KPMG 2022 CEO Outlook

Względem badania przeprowadzonego rok wcześniej, o 8 p.p. wzrósł odsetek CEO z Polski, którzy zamierzają priorytetować zakup technologii, a nie inwestycje w zasoby ludzkie. To już 72% przedstawicieli największych firm w Polsce. W tym czasie globalnie w krajach Core Countries* trend był odwrotny i zwiększył się odsetek respondentów, którzy zamierzają przeznaczać środki w pierwszej kolejności na rozwój umiejętności swoich zespołów.

Aż 84% CEO największych firm w Polsce i 70% w Core Countries uważa, że powinni w szybszym tempie przekierowywać środki w kierunku nowych możliwości rozwoju cyfrowego, a zarazem wychodzić z inwestycji w obszarach przestarzałych technologicznie. W Polsce aż 76% dyrektorów generalnych zgodziło się ze stwierdzeniem, że ich firmy kierują się agresywną strategią digitalizacji, której celem jest zdobycie lub utrzymanie pozycji innowacyjnej firmy.

Czynniki powstrzymujące transformację biznesu wg CEO z Polski

1 Podtrzymanie nowych metod pracy i adaptacja do nich pracowników

2 Decydowanie o wyborze odpowiednich technologii

3 Posiadanie przez zespoły zdolności do przeprowadzania wdrożeń

Źródło: KPMG CEO Outlook 2022

Niezależnie od dalszych postępów związanych z cyfryzacją wewnętrznych i zewnętrznych procesów, firmy muszą nieustannie rozwijać swoje zdolności do obrony przed cyberatakami. Hakerzy,  zorganizowane grupy przestępcze, ale także niestosujący się do wewnętrznych zasad bezpieczeństwa pracownicy mogą wyrządzić kosztowne straty i stanowić poważne zagrożenie dla kontynuowania działalności. Cyberprzestępcy wykorzystują coraz to nowsze metody, dlatego zabezpieczenia przedsiębiorstw również muszą być stale udoskonalane. Ankietowani CEO z Polski wskazali w większości (80% odpowiedzi „zgadzam się” lub „zdecydowanie się zgadzam”), że ryzyko geopolityczne zwiększyło ich obawy o bezpieczeństwo IT.

CEO, którzy w połowie 2022 roku przyznawali, że sytuacja geopolityczna zwiększyła ich obawy o cyberataki

globalnie w krajach Core Countries

w Rzeczpospolitej Polskiej             

Źródło: KPMG CEO Outlook 2022


* Core Countries stanowi grupa 11 krajów, z których pochodzi najwięcej odpowiedzi, co sprawia, że mają największy wpływ na ostateczny kształt wyników badania. Do grupy Core Countries należą kraje: Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy.