• 1000

Zmiany w podejściu do zatrudniania.

W tegorocznych odpowiedziach CEO z Polski widać dużą zmianę w podejściu do zatrudniania nowych pracowników. 76% szefów firm działających w Polsce biorących udział w badaniu odpowiedziało, że ma zamiar zwiększyć zatrudnienie w okresie najbliższych trzech lat. To znacząca zmiana w stosunku do zeszłorocznego wyniku, kiedy to 52% ankietowanych stwierdziło, że zamierza utrzymać niezmieniony poziom zatrudnienia.

52% ankietowanych dyrektorów generalnych w Polsce dostrzega postep we wdrazaniu strategii zwiazanych z promowaniem inkluzywnosci, róznorodnosci i równosci.

Czas na eksperymenty ze sposobami pracy

Pandemia zmieniła optykę widzenia w kwestii pracy hybrydowej i zdalnej. Wśród pozytywnych aspektów CEO z Polski wskazywali przede wszystkim (68%) na wzrost innowacyjności i współpracy między pracownikami.

Wykonywanie obowiązków służbowych poza biurem w ciągu ostatnich dwóch lat wg respondentów badania KPMG 2022 CEO Outlook miało wpływ na firmy

Pozytywny:

współpracę i innowacje

zatrudnienie

morale pracowników

Negatywny:

zdolność do zatrzymywania pracowników w organizacji

produktywność pracowników             

Źródło: KPMG CEO Outlook 2022

Mimo to, wiele międzynarodowych organizacji uruchamia plany powrotu do biura, aby zapoczątkować „powrót do normalności”, a 64% dyrektorów generalnych z Polski (65% z Core Countries*) przewiduje, że za trzy lata dominującym środowiskiem pracy znowu będzie biuro.

Wykres: Wizja środowiska pracy biurowej w trzyletniej perspektywie. 64% CEO z Polski i 65% z Core Countries twierdzi, że za trzy lata środowiskiem pracy pracowników zatrudnionych wcześniej stacjonarnie znowu będzie biuro. 20% respondentów z Polski i 28% z Core Countires odpowiedziało, że będzie to praca hybrydowa. Natomiast na pracę w pełni zdalną wskazało 16% prezesów z Polski i 7% z Core Countries.

Źródło: KPMG CEO Outlook 2022


* Core Countries stanowi grupa 11 krajów, z których pochodzi najwięcej odpowiedzi, co sprawia, że mają największy wpływ na ostateczny kształt wyników badania. Do grupy Core Countries należą kraje: Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy.