• 1000

Przekuć zagrożenia w szanse

Badanie KPMG 2022 CEO Outlook zawiera pogłębioną, trzyletnią prognozę dyrektorów generalnych największych organizacji na temat rozwoju ich firm i wzrostu gospodarczego. Mimo niepewności związanej ze spowolnieniem gospodarczym, inflacją czy wojną w Ukrainie, niemal wszyscy CEO z Polski są pewni wzrostu przychodów ich firm, a 80% jest przekonanych o perspektywie wzrostu gospodarki w długim terminie. Trzy czwarte badanych przedstawicieli największych firm w Polsce zamierza zwiększyć poziom zatrudnienia w nadchodzących latach, a 44% ma w planach rozwój poprzez duże przejęcia.


Szybkie reagowanie oraz innowacyjne podejście do przytrafiających się wyzwań mogą pozwolić nie tylko na adaptację, ale także czerpanie krótko- i długoterminowych korzyści. Ważne, aby sukcesom towarzyszyła dbałość o zrównoważony rozwój, zwłaszcza, że to właśnie ryzyko reputacyjne jest wśród CEO z Polski wymieniane jako potencjalnie największe zagrożenie na najbliższe lata.


Stacy Ligas
Senior Partner, CEO
KPMG w Polsce


             

Rodzaje ryzyka stanowiące największe zagrożenie dla rozwoju organizacji w ciągu najbliższych trzech lat wg CEO z Polski

1 Ryzyko reputacyjne, w tym niedostosowanie do nastrojów klientów/społecznych stanowi kluczowe zagrożenie, niezmiennie względem poprzedniej edycji badania

2 Zmiany regulacyjne – ich znaczenie wzrosło z #3 miejsca w 2021 roku

3 Nowe/Rewolucyjne technologie, które potencjalnie mogą istotnie zmieniać rynek

Source: KPMG CEO Outlook 2022