• 1000

Optymistyczna perspektywa.

Pomimo wyzwań, z jakimi w 2022 roku przyszło się mierzyć liderom największych firm na świecie, nadal patrzą oni optymistycznie na perspektywę wzrostu gospodarczego. Odsetek przekonanych co do tego CEO na przełomie lipca i sierpnia 2022 roku nie tylko wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim, ale też przekroczył wynik sprzed ogłoszenia pandemii w roku 2020.

Przekonanie o wzroście światowej gospodarki w ciągu najbliższych 3 lat wg CEO z Core Countries*

Źródło: KPMG CEO Outlook 2020, 2021 i 2021 oraz KPMG Pulse 2020, 2021 i 2021

Spowolnienie gospodarcze wpływa na decyzje prezesów

Rozbieżności wynikają w oczywisty sposób z aktualnej sytuacji gospodarczej. W Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi największa część badanych firm, już w pierwszych dwóch kwartałach 2022 roku obserwowano spadek produkcji dóbr i usług, co spełnia definicję tzw. technicznej recesji. Prognozy KPMG International z września 2022 roku sugerują z kolei, że w przyszłym roku spadek PKB mogą zanotować obok USA także Niemcy, czy Wielka Brytania – ale nie Polska1

Przekonanie o nadchodzącej recesji w ciągu najbliższych 12 miesięcy

wśród dyrektorów generalnych z Core Countries

wśród osób zarządzających największymi firmami w Polsce 

Źródło: KPMG CEO Outlook 2022

Gdyby pesymistyczne przewidywania się zrealizowały, dyrektorzy generalni z Polski i ze świata zgodnie twierdzą, że taka recesja spowodowałaby dalsze zakłócenia w działalności ich firm, utrudniając wyjście z pandemii. Największy odsetek firm spodziewa się, że w takim scenariuszu ich przychody skurczyłyby się o 6-10% w najbliższym roku.

72% CEO w Polsce w celu dopasowania strategii organizacji do przewidywanej recesji planuje skupić się na zwiększeniu produktywności.

Zarządzanie ryzykiem geopolitycznym

Badanie KPMG 2022 CEO Outlook przeprowadzane było na przełomie lipca i sierpnia 2022 roku, kilka miesięcy po wybuchu wojny w Ukrainie. Ankieta pokazuje jak bardzo, zwłaszcza w tej części Europy, dyrektorzy generalni największych firm biorą pod uwagę wyzwania geopolityczne w prowadzeniu swojego biznesu oraz w jakim stopniu sytuacja wpływa na podejmowane przez nich decyzje.

74% respondentów z Core Countries i 80% z Polski przyznało, że napięcia geopolityczne wywierają wpływ na ich cele i strategię w zakresie ESG.

Żadna z ankietowanych firm w Polsce nie zamierza kontynuować działalności w Rosji. Respondenci odpowiedzieli, że już zrezygnowali (52%) lub planują zrezygnować w ciągu najbliższych sześciu miesięcy (48%) z prowadzenia relacji biznesowych z tym państwem i jego podmiotami.

już zrezygnowali z działalności

planują zrezygnować w ciągu najbliższych sześciu miesięcy

nie planują podejmowania żadnych działań

Źródło: KPMG CEO Outlook 2022


* Core Countries stanowi grupa 11 krajów, z których pochodzi najwięcej odpowiedzi, co sprawia, że mają największy wpływ na ostateczny kształt wyników badania. Do grupy Core Countries należą kraje: Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy. 

1 KPMG Global Economic Outlook - H2 2022 report, KPMG, 2022