Ponad połowa firm oceniła swoją sytuację jako średnią lub złą, gdzie najistotniejszym problemem jest obecnie zmniejszenie sprzedaży.

Co za tym idzie, blisko 25% respondentów zadeklarowało, że rozważa przeprowadzenie restrukturyzacji prowadzonej działalności. Firmy rozważają takie scenariusze, jak połączenie z innym podmiotem, likwidacja, upadłość czy też transfer funkcji biznesowych. Odpowiednie planowanie restrukturyzacji najlepiej zacząć od analizy zalet i wad dostępnych scenariuszy, w tym skutków podatkowych przewidywanych działań. Efektywne przygotowanie restrukturyzacji wymaga bowiem kompleksowego i interdyscyplinarnego podejścia, obejmującego także szereg aspektów od strony podatkowej.

Pandemia COVID-19 oraz wywołane przez nią skutki gospodarcze wpływają negatywnie na sytuację firm obecnych na polskim rynku. Ponad połowa uczestników badania KPMG oceniła, że sytuacja w jakiej się znajduje ich firma jest średnia lub zła. 38% respondentów określiło sytuację swojej organizacji jako dobrą, a kolejne 10% deklaruje, że obecna sytuacja ich firm jest bardzo dobra. Gorsze nastroje firm można zauważyć w przypadku prognozowanego rozwoju w nadchodzącym czasie. Zaledwie w ocenie 4 na 10 respondentów rozwój firmy w perspektywie nadchodzących miesięcy dobry lub bardzo dobry. Zdaniem 55% badanych rozwój ich firm będzie średni, zły lub bardzo zły. Dla zdecydowanej większości firm znajdujących się obecnie w trudniej sytuacji, najczęściej zgłaszanym problemem jest zmniejszenie sprzedaży, na którą wskazało 83% badanych. 27% firm zadeklarowało, że zmaga się z problemem, jakim jest utrata płynności finansowej. 1/4 organizacji wskazała, że problem dla nich stanowią wyższe ceny materiałów bądź usług, a dla 20% firm wyzwaniem jest duża konkurencja w branży. Trudna sytuacja w większości firm spowodowana jest pojawieniem się pandemii COVID-19 – taki pogląd wyraziło 78% organizacji. 78% firm, które oceniły swoją sytuacją jako średnią lub złą, skorzystało z oferowanego przez państwo wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych. Zaledwie 19% organizacji, które otrzymały pomoc w ramach tarcz antykryzysowych oceniło to wsparcie dobrze (13% wskazań) lub bardzo dobrze (6% wskazań). Pozostali respondenci ocenili otrzymane wsparcie gorzej. Spośród firm biorących udział w badaniu KPMG 24% organizacji zadeklarowało, że planuje przeprowadzenie restrukturyzacji prowadzonej przez siebie działalności. Najczęściej wskazywanym przez firmy powodem planowanej restrukturyzacji jest poprawa płynności finansowej, którą chce osiągnąć 42% respondentów. 37% firm zadeklarowało, że planowana restrukturyzacja jest wynikiem przyjętej wcześniej strategii biznesowej. Dla 1/5 organizacji przeprowadzenie restrukturyzacji zapewni możliwość skupienia się na prowadzeniu podstawowej działalności. Panujące obecnie warunki gospodarcze są dobrym momentem na dokonanie sprzedaży firmy lub restrukturyzacji całego biznesu lub jego części w opinii 16% respondentów. Analiza KPMG w Polsce pt. „Perspektywy i nastroje przedsiębiorców” powstała na podstawie badania przeprowadzonego w na przełomie II i III kwartału 2020 r. metoda ankiet internetowych CAWI wśród 79 firm działających w Polsce. Wśród respondentów znalazły się firmy bez względu na ich wielkość i branże działalności.

Dowiedz się więcej